Osnovan još jedan energetski revolving fond

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica osnovala je energetski revolving fond i to usvajanjem poslovnog modela koji je za njih u sklopu projekta Infinite Solutions razvila Regionalna energetska agencija Sjever. Bolnica će Fond koristiti za upravljanje, financiranje i praćenje energetskih projekata, a sve s ciljem kvalitetnije pripreme i realizacije energetskih projekta i smanjenje potrošnje energije te postizanje značajnih financijskih ušteda. Odluku je donijelo sanacijsko vijeće Bolnice 3.3.2016 godine, a inicijalna novčana sredstva predviđena za realizaciju projekata kroz Fond je nešto preko 3,4mil kn što je osigurano u proračunu Bolnice.