REA Sjever završila poslovni model energetskog revolving fonda

Nastavno na prethodne aktivnosti u projektu Inifinite Solutions, Agencija je završila s izradom poslovnog modela energetskog revolving fonda za Grad Koprivnicu. Nakon što (i ako) Grad Koprivnica odlukom Gradskog vijeća prihvati definirani poslovni model, Grad će postati prvi u Hrvatskoj s takvim Fondom. U proteklom razdoblju Agencija je analizirala posojeće zakonodavne okvire koji direktno ili indirektno utječu na operativno i administrativno funkcioniranje Fonda, analizirala je energetske potencijalne Grada za investiranje kroz Fond itd. Rezultat svega je Fond prilagođen hrvatskom zakonodavstvu i potrebama Grada, a koji bi trebao unjeti pozitivne promjene i unaprijediti planiranje i realizaciju energetskih investicija/projekata te donjeti značajne financijske uštede.