O projektu

Regionalna energetska agencija Sjever kroz program Intelligent Energy Europe provodi projekt pod nazivom Innovative Financing for Local Sustainable Energy Solutions (INFINITE Solutions).

Najvažniji ciljevi INFINITE Solutions projekta su:

  1. Temeljne inovativne modele financiranja projekata energetske učinkovitosti (Intracting i Soft loans) implementirane od strane gradova mentora Stuttgarta i Delfta redefinirati i prilagoditi nacionalnim okvirima gradova učenika
  2. Lokalno povećanje tehničkih, financijskih, pravnih i upravljačkih kapaciteta projektnih partnera i njihovih zaposlenika
  3. Nacionalna i međunarodna (EU) promocija rezultata projekta.
  4. Uspostava i provedba „Intracting“ i „Soft loans“ shema u 9 gradova uključenih u projekt

REA Sjever kao projektni partner uspostavu Intractinga provodi unutar svog osnivača Grada Koprivnice. Intracting metoda temelji se na ideji izvedbe energetskog ugovaranja (EPC) unutar gradske uprave odnosno objekata u vlasništvu Grada. Model je svojevrsna kombinacija revolving fonda i pružanja energetskih usluga (ESCo). Suradnja se uspostavlja između dviju zasebnih organizacijskih jedinica iste gradske uprave. Financijske uštede ostvarene kroz mjere energetske učinkovitosti vraćaju se nazad u namjenski dio gradskog proračuna (revolving fond) iz kojeg se financiraju nove mjere. Intracting se u Gradu Stuttgartu provodi od 1995. godine.

REA Sjever za Grad Koprivnicu razvija inačicu Intractinga koja se zove Interni energetski revolving fond (IntERFon). Razvojem i uspostavom IntERFon-a cilj je prevladati tipične prepreke zbog odvojenih operativnih i investicijskih dijelova proračuna i upravnih odjela u Gradu. S jedne strane Grad plaća velike račune za potrošenu energiju zbog lošeg stanja gradskih objekata dok s druge strane odjeli nisu u mogućnosti učinkovito planirati, financirati i provoditi potrebne mjere povećanja energetske učinkovitosti.

Trajanje projekta: ožujak 2014. - veljača 2017.

Budžet: Ukupni budžet REA Sjever iznosi 89.861,00 EUR od čega EU sufinancira 75% budžeta.

Projektni partneri: Institucija Energy Cities, regija IBGE-Bruxelles, gradovi Agueda, Almada, Udine, Delft, Parma, Frederikshavn, CU Bordeaux, Stuttgart i Riga te REA Sjever.