Natječaj za sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Varaždina

Grad Varaždin objavio je natječaj za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada. Ukupni troškovi primjene mjera energetske učinkovitosti biti će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini do 50 posto opravdanih troškova investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 20.000,00 kuna po obiteljskoj kući. Sredstvima će se sufinancirati mjere ugradnje toplinske izolacije vanjskih zidova i ugradnje energetski učinkovite vanjske stolarije. Pravo na korištenje…

Opširnije

Natječaj za sufinanciranje nabave i ugradnje solarnih toplinskih kolektora u obiteljskim kućama za pripremu tople vode i kao potpore grijanju na području Grada Varaždina u 2013. godini

Grad Varaždin objavio je natječaj za javno prikupljanje prijava za sufinanciranje troškova nabave i ugradnje solarnih toplinskih kolektora za pripremu potrošne tople vode i dopunu grijanju u minimalno 18 kućanstava.

Ukupni troškovi nabave i ugradnje sustava bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini do 55% opravdanih troškova investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 16.000,00 kuna po kućanstvu.

Više o samom natječaju…

Opširnije

Natječaj za sufinanciranje ugradnje sustava obnovljivih izvora energije - poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Koprivnice za 2013. godinu

Grad Koprivnica objavio je Natječaj za javno prikupljanje prijava za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba na području Grada Koprivnice. Pod sustavima za korištenje obnovljivih izvora energije koji se subvencioniraju smatraju se solarni kolektorski sustavi i sustavi kotlova na biomasu.

Cilj ovog Natječaja je ugradnja 10 solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja, te ugradnja 5 kotlova na biomasu za grijanje i pripremu…

Opširnije