Natječaji

Natječaj za korištenje obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava u kućanstvima na području Grada Zadra za 2013. godinu

Grad Zadar objavljuje Natječaj za javno prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava Grada Zadra i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi zajedničkog sufinanciranja nabave i ugradnje solarnih toplinskih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanje u kućanstvima na području Grada Zadra za 2013. godinu.

Pozivaju se građani da dostave prijave za sufinanciranje nabave i ugradnje solarnih toplinskih sustava. Na temelju pristiglih prijava i utvrđenih kriterija izvršit će se odabir 36 prijava za sufinanciranje u iznosu do 60% prihvatljivih troškova po kućanstvu i to 20% od strane Grada Zadra, a 40% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Više informacija o samom natječaju te obrasce za prijavu možete pronaći u priloženim dokumentima.

Grad Zadar - Natječaj za korištenje OIE 2013
Preuzmite dokument
Izjava o suglasnosti suvlasnika
Preuzmite dokument
Prijavni obrazac
Preuzmite dokument
Izjava prijavitelja o prihvačanju općih uvjeta
Preuzmite dokument