Vijesti

Compose radionica i stručni skup Okoliš i zdravlje

ŽK Koprivnica u suradnji s Društvom kemičara i tehnologa Koprivnica i Regionalnom energetskom agencijom Sjever organizira 8. stručni skup Okoliš i zdravlje – Energetska učinkovitost koji će se održati u srijedu, 28. ožujka, u 13 sati u ŽK Koprivnica. Ovo je ujedno i druga radionica koju Agencija organizira u sklopu projekta Compose sufinanciranog kroz program Interreg MED. 

Teme stručnog skupa:

  1. Uredba o postupcima izdavanja EES-a i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu – nova Uredba koja stupa na snagu 1. travnja propisuje nove uvjete priključenja proizvodnih postrojenja i postrojenja kupca s vlastitom proizvodnjom na elektroenergetsku mrežu
  2. Fotonaponske elektrane za gospodarstvo – modeli korištenja
  3. Projekt Obnovi fasadu
  4. LED rasvjeta
  5. Predstavljanje projekta Compose i Energetskog investicijskog plana
  6. LAG – Lokalna akcijska grupa

Molimo vas da sudjelovanje potvrdite putem obrasca na stranicama Hrvatske gospodarske komore (link u nastavku) najkasnije do 27. ožujka.

Prijavni obrazac