Vijesti

Održana tribina pokazala veliki interes stanara za energetskom obnovom

Dana 3. prosinca u Koprivnici je održana tribina "Program energetske obnove višestambenih zgrada" koja je za cilj imala potaknuti stanare višestambenih zgrada i njihove stambene upravitelje na djelovanje u području energetske obnove. Tribina je okupila više od 70 građana grada Koprivnice i desetak gostiju iz različitih dijelova Hrvatske. Nakon uvodnog dijela u kojem je predstavnik Regionalne energetske agencije Sjever termovizijskim slikama prikazao trenutno loše energetsko stanje višestambenih zgrada u dijelu vanjske ovojnice (fasada i stolarija) u gradu Koprivnici, gosti predavači prezentirali su proceduru i važnost energetskih pregleda i certifikata, Program Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji sufinancira energetsku obnovu i na kraju mogućnosti financiranja vlastitog učešća stanara kroz promjere dobre prakse, ali i dodatnih subvencija dostupnih za predmetne projekte. Važno je naglasiti da prema trenutno dostupnim informacijama Fond planira novi natječaj objaviti već u siječnju 2015. godine kada će stanari u suradnji sa svojim stambenim servisima imati priliku kandidirati svoje zgrade za sufinanciranje energetskih pregleda i certifikata kao i samu energetsku obnovu u iznosu do 40% ili za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 100%.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili savjetima, svi zainteresirani mogu se obratiti Regionalnoj energetskoj agenciji Sjever.