Vijesti

Poziv za iskaz interesa za ugradnju javnih e-punionica u blizini stambenih zgrada na području Grada Koprivnice

Grad Koprivnica u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjever provodi projekt EVcc u kojem je predviđeno postavljanje punionica za vozila na električni pogon u blizini stambenih zgrada na području Grada Koprivnice.  Na taj način Grad želi omogućiti vlasnicima električnih vozila koji stanuju u stambenim zgradama bez garaža te općenito bez mogućnosti punjenja vozila da svoja vozila pune na najadekvatnijim lokacijama.

Ovim putem pozivamo sadašnje i buduće vlasnike električnih vozila da se do 20. veljače 2018. jave u gradsku upravu kako bi se utvrdila potreba za punjačima i na taj način kvalitetnije definirale lokacije postavljanja punjača. Također, ovim putem Vas obavještavamo da se u sklopu projekta EVcc osniva Centar kompetencija za vozila na električni pogon kojem je glavni cilj, između ostalog, pružiti savjete građanima koji se odluče na kupnju električnih vozila.

Kontakt osoba za navedeno je Nebojša Kalanj, email: nebojsa.kalanj@koprivnica.hr , tel.: 279-535, br. mob.: 091 4446669.

NAPOMENA: u ovom trenutku nismo u mogućnosti dati bilo kakvu informaciju o neslužbeno najavljenom natječaju FZOEU-a za sufinanciranje kupnje električnih vozila.