Vijesti

Radionica i osnivanje lokalne akcijske grupe projekta COMPOSE

Regionalna energetska agencija Sjever, Koprivničko-križevačka županija i Hrvatska gospodarska komora u sklopu trogodišnjeg projekta koji Agencija provodi u sklopu programa Interreg Mediteran organizirali su radionicu na temu planiranja i realizacije investicija na području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Cilj radionice bio je aktivne sudionike s područja energetike iz javnog i privatnog sektora upoznati s mogućnostima financiranja energetskih projekata, predstaviti mogućnost dobivanja besplatne tehničke pomoći od strane Agencije (izrada studija, priprema projektnih prijava za sufinanciranje investicija itd.) te uključiti sve relevantne investicije s područja energetike u Energetski investicijski plan Koprivničko-križevačke županije. Nakon radionice osnovana je lokalna akcijska grupa koja će u narednom periodu djelovati na području Županije, a čiji je cilj zajednički djelovati i surađivati na uklanjanjima barijera, pronalascima investitora, razgovorima sa zakonodavcima itd. Na radionici je sudjelovalo 16 sudionika dok je na osnivanju lokalne akcijske grupe bilo prisutno 15 predstavnika javnog i privatnog sektora. 

Važno je napomenuti da će u sklopu ovog projekta Agencija koristeći znanja i iskustva projektnog konzorcija implementirati pilot projekt na području Koprivničko-križevačke županije. Osnovni cilj pilot projekta je priprema Energetskog investicijskog plana koji će biti fokusiran na postizanje ciljeva smanjenja emisije stakleničkih plinova kroz energetske uštede i povećano korištenje obnovljivih izvora energije. Energetskim investicijskim planom pokušat će se pokrenuti i/ili poboljšati višestupanjsko načelo upravljanja kao jedno od glavnih prepreka u postizanju skalabilnosti projekata kojima se osigurava mogućnost upotrebe različitih financijskih modela dostupnih samo u slučaju agregiranih količina, uglavnom dostupnim samo u velikim jedinicama lokalne uprave.