Projekti
EduTech Ispis E-mail

Projekt ¨Prekogranična promocija novih tehnologija u obrazovanju¨, s akronimom EduTech, financira Europska unija kroz IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska. 

CILJEVI PROJEKTA:   

 1. Unapređenje kvalitete obrazovanja u prekograničnom području
 2. Poboljšanje kvalitete učenja u redovnom obrazovnom sustavu kroz povećanje dostupnosti i razine korištenja suvremenih obrazovnih tehnologija
 3. Podizanje razine znanja o obnovljivim izvorima energije i zaštiti okoliša u osnovnim školama primjenom suvremenih obrazovnih tehnologija

ŠTO OMOGUĆUJE EduTech?

 1. Istraživanje o stupnju upotrebe suvremenih tehnologija u osnovnim školama
 2. Edukaciju nastavnika osnovnih škola o samostalnoj izradi e-learning sadržaja te njihovoj primjeni u nastavi
 3. Izradu e-learning sadržaja na temu zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije
 4. Educiranje učenika o obnovljivim izvorima energije i zaštiti okoliša korištenjem suvremenih obrazovnih tehnologija
 5. Natjecanje učenika osnovnih škola iz prekograničnog područja u online edukacijskom kvizu na temu obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša
 6. Opremanje osnovnih škola prijenosnim računalima i interaktivnim pločama te kantama za recikliranje otpada
 7. Instaliranje edukativnih solarnih sustava u osnovne škole

Aktivnosti projekta usmjerene su na učenike i nastavnike osnovnih škola, a u projektu s hrvatske strane sudjeluju OŠ Antun Nemčić Gostovinski, OŠ Braća Radić i OŠ Đuro Ester.

Glavni korisnik projekta: Grad Koprivnica

Partneri na projektu: Energetska agencija, Zalaegerszeg, te Regionalna energetska agencija Sjever, Koprivnica

Područje implementacije projekta: Gradovi Koprivnica i Zalaegerszeg, Koprivničko – križevačka županija i  županija Zala

Ukupni budžet projekta iznosi 154.478,00 EUR od čega EU sufinancira 85% budžeta.

Period implementacije projekta: 01. ožujka 2013. – 28. veljače 2014.

 
GeoSEE Ispis E-mail

Projekt GeoSEE (puni naziv Inovativno iskorištavanje nisko-temperaturnih geotermalnih izvora u jugoistočnoj Europi) odobren je za sufinanciranje unutar Transnacionalnog programa za Jugoistočnu Europu (SEE), a prijavila ga je i provodi Regionalna energetska agencija Sjever zajedno sa 16 partnera iz područja jugoistočne Europe.

 

PROBLEM KOJI ADRESIRA PROJEKT

Jedan od glavnih izazova i problema s kojima se suočavaju države jugoistočne Europe je, ali i ostatka EU je energija. Ovaj projekt adresira upravo tu problematiku i činjenicu da je Europa u konstantnom traženju novih i efikasnijih energetskih izvora i da konstantno teži za podizanjem energetske efikasnosti. Na razini Europe konstanto raste zabrinutost po pitanjima okoliša i energetske neovisnosti, a sve što se radi se ponajviše temelji na povećanju iskorištavanja obnovljivih izvora energije i povećanju energetske efikasnosti. Značajan doprinos ovim pitanjima može biti ponuđen kroz geotermalne izvore. Zbog svoje snage, dostupnosti i niske emisije Co2, ova vrsta prirodnog resursa i oblika energije može značajno doprinijeti diversifikaciji energetskih portfelja u Europi i razvoju lokalnih ili regionalnih energetskih strategija.

OPĆI CILJ PROJEKTA

Opći cilj projekta je doprinijeti brzom razvoju i implementaciji energetski učinkovite tehnologije bazirane na obnovljivim izvorima energije na području jugoistočne Europe i šire, a posebice one tehnologije koje omogućuju državama zastupljenima u projektu da iskoriste čist, održiv i rašireni domaći resurs. GeoSEE želi dokazati da su niskotemperaturni geotermalni izvori važan energetski resurs koji zadovoljava ove uvjete i da može doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena i smanjenju emisija ugljičnog dioksida te podizanju energetske neovisnosti.

GeoSEE ima za cilj državama na području jugoistočne Europe osigurate alate i metode za postizanje razvoja i široku primjenu ekonomski izvedivih, inovativnih i održivih tehnologija koju mogu osigurati primjenu niskotemperaturnih geotermalnih izvora u kombinaciji (hibridni sustavi) s drugim obnovljivim izvorima energije kao što su biomasa, solar ili bioplin. GeoSEE namjerava adresirati i trenutna ograničenja u nacionalnim i Europskim propisima koji ometaju ili onemogućavaju usvajanje i implementaciju hibridnih sustava koji su predmet ovog projekta.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

 1. Razvoj metodologije za analizu i procjenu potencijala za proizvodnju električne energije iz niskotemperaturnih geotermalnih izvora u kombinaciji s drugim obnovljivim izvorima energije
 2. Identifikacija tehnologija koje se mogu koristiti u integraciju niskotemperaturnih geotermalnih izvora s drugim oblicima obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije ili za provedbu inovativnih sustava grijanja
 3. Procjena potencijala niskotemperaturnih geotermalnih izvora
 4. Razvoj regionalnog modela iskorištavanja niskotemperaturnih geotermalnih izvora baziran na optimizaciji procesa integriranja
 5. Analiza tržišnog potencijal hibridnih sustava
 6. Izrada smjernica koje ciljaju sve razine vlasti - EU, nacionalna, regionalna i lokalna razina i pokazuju kako se predmetne tehnologije mogu iskoristiti za povećanje dostupnosti energije iučinkovitost resursa
 7. Identifikacija ekološke prednosti u pogledu smanjenja CO2
 8. Procjena gospodarske i društvene prednosti koje bi mogla biti rezultat iskorištavanja niskotemperaturnih geotermalnih izvora
 
IGER CsK Ispis E-mail

ImageIPA CBC projekt prekogranične suradnje Mađarska Hrvatska sa ciljem izrade stručnih geoloških,geofizičkih i magnetotelurnih mjerenja i pripadajućih studija izvedivosti i studija utjecaja na okoliš na području grada Koprivnice sa svrhom utvrđivanja jasno definiranih rezervoara geotermalne vode koji bi u konačnici poslužili kombiniranoj proizvodnji električne i toplinske energije

 
Energetska optimizacija sustava javne rasvjete grada Koprivnice Ispis E-mail

ImageU suradnji s timom Upravnog odjela za izgradnju grada i Upravnog odjela za financije, Regionalna energetska agencija Sjever izradila je projektnu aplikaciju i tehnički dio energetskog proračuna dijela sustava javne rasvjete prema međunarodnom modelu proračuna ASHRAE.
Projekt je apliciran prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i nagrađen s 1.200.000,00 kuna bespovratnih sredstava.
Projektom je ostvarena ušteda električne energije od 24,5% uz smanjenje emisija ugljičnog dioksida od 42,56 tona godišnje.