FZOEU objavio natječaje

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je 12. prosinca 2012. devet natječaja za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za koje su planirana sredstva u iznosu od 84,5 milijuna kuna. Natječaji su objavljeni na web stranici Fonda i u Narodnim novinama br. 137/12, a svoje projekte na iste mogu kandidirati jedinice regionalne i lokalne samouprave, javne ustanove, građani, trgovačka društva, obrtnici i druge pravne osobe.

Više informacija pronađite na www.fzoeu.hr