Grad Varaždin potiče OIE
Grad Varaždin 23.05.2013. godine objavio je Natječaj za sufinanciranje nabave i ugradnje solarnih toplinskih kolektora u obiteljskim kućama za pripremu tople vode i kao potpore grijanju na području Grada Varaždina u 2013. godini. Cilj ovog Natječaja je ugradnja 18 solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i dopunu grijanju. Troškovi opreme i ugradnje navedenih sustava u kućanstvima sufinancirati će se s nepovratnim sredstvima u visini do 55% vrijednosti sustava odnosno do maksimalnog iznosa od 16.000,00 kn po sustavu (uključujući PDV). Navedenu potporu u visini do 40% ukupne investicije sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Grad Varaždin u visini od 15% ukupne investicije.