Sudjelovanje na nacionalnoj konferenciji u Siofoku
Predstavnici REA Sjever 9. rujna posjetili su grad Siofok u Mađarskoj te prisustvovali Nacionalnoj konferenciji o upotrebi obnovljivih izvora energije i načinima financiranja u sklopu projekta CHREN – hrvatsko-mađarska mreža obnovljivih izvora energije. Cilj projekta CHREN je jačanje prekogranične suradnje u istraživanju inovacija i razvoja u području obnovljivih izvora energije. Organizatori konferencije su hrvatski i mađarski partneri koji sudjeuju u projektu, a predavači su bili predstavnici općina i gradova, te organizacija koje se bave pitanjima s područja energetike. S obzirom na zajedničke interese, REA Sjever je tokom i nakon konferencije uspostavila kontakte sa stručnjacima iz Hrvastske i Mađarske.