Vijesti

Održan treći nacionalni okrugli stol projekta C-Track 50

U skladu s projektnim planom, Regionalna energetska agencija Sjever je u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske održala 5. ožujka 2019. godine u Zagrebu treći okrugli stol pod nazivom "Strateški i planski dokumenti na regionalnoj i lokalnoj razini". Osnovni cilj okruglog stola bio je razmijeniti znanja, iskustva i promišljanja vezano uz pripremu strateških dokumenata na lokalnoj (SECAP) i regionalnoj (Akcijski planovi energetske učinkovitosti) razini te ujednačiti pristup i metodologiju izrade ovakvih dokumenata. Sve energetske agencije koje djeluju u Republici Hrvatskoj već imaju značajno iskustvo u pripremi ovakvih strateških dokumenata te je s obzirom na navedeno sam okrugli stol bio koncipiran kao interaktivan, odnosno uz aktivno sudjelovanje svih sudionika. 

Sudionici trećeg nacionalnog okruglog stola bili su predstavnici energetskih agencija iz Hrvatske (Međimurska energetska agencija, Regionalna energetska agencija Kvarner, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Regionalna energetska agencija Sjever), Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Društva za oblikovanje održivog razvoja koji nastoje održati i poboljšati međusobnu komunikaciju kako bi se uvidjela uloga strateških dokumenata na lokalnoj i regionalnoj razine u energetskom planiranju na nacionalnoj razini te kako bi se ti dokumenti koristili kao podloge za planiranje budućeg Operativnog programa za razdoblje 2021. - 2027.