Social Green - logo

Naziv projekta:
Regionalne politike za ozelenjavanje socijalnog stambenog sektora

Akronim:
Social Green

Trajanje projekta:
54 mjeseci;
1. faza: 1.4.2016. – 30.9.2018. + 2. faza: 1.10.2018. – 30.9.2020.

Budžet REA Sjever:
129.375,00EUR od čega EU (ERDF sredstva) sufinancira 85% (109,968.75EUR).

 Web site: www.interregeurope.eu/socialgreen/

Sažetak: Projekt je fokusiran na zajedničko rješavanje problema stambene deprivacije i energetske učinkovitosti u okviru sektora socijalnog stanovanja, a sve s ciljem smanjenja emisija CO2.

U tom kontekstu, opći cilj projekta je poboljšanje regionalne politike u dijelu socijalnog stambenog sektora i energetskog siromaštva, a sve kroz političke, institucionalne, financijske i tehničke promjene na različitim razinama.

Kroz međuregionalnu suradnju regije će identificirati, dijeliti i prenositi inovativne metodologije, procese i dobre prakse u razvoju i provedbi zelenije politike socijalnog stambenog sektora, ciljajući izgradnju novih objekata ili rekonstrukciju postojećih građevina.Kako bi ispunili planirane ciljeve, projektom su planirana studijska putovanja, radionice dobre prakse, lokalni sastanci ključnih dionika, promotivni događaji…

U prvoj fazi projekta regije uključene u projekt razvijat će važne alate: selfassessment izvještaj, vodiči dobre prakse, akcijski planovi regionalnog djelovanja i slično.

Nakon prve faze, počet će razdoblje u trajanju od dvije godine, a u kojem je projekt usmjeren na praćenje provedbe prethodno razvijenih akcijskih planova i završno izvješće koje će sažeti dosadašnja postignuća.

Tko su projektni partneri?

  1. CEIIA – Centre of Excellence and Innovation for the Automotive Industry
  2. Tartu Regional Energy Agency
  3. CITY OF MIZIL RO
  4. Regional Energy Agency North
  5. Extremadura Energy Agency
  6. CCDR-N–Regional Coordination and Development Commission of Norte
  7. Alba Iulia Municipality
  8. Nordregio –Nordic Centre for Spatial Development