Upravno vijeće

Grb grada Koprivnice

Grad Koprivnica

Zoran Gošek, predsjednik Upravnog vijeća
Aldijana Matić Horvat,članica
Sandra Sinjeri, članica

Grb grada Varaždina

Grad Varaždin

Darko Levačić, član
Lovorka Gotal Dmitrović, članica

Grb grada Virovitice

Grad Virovitica

Đurđa Aragović, članica
Damir Marenić, član