CA Zlatibor EUKI financiranje

Projekt Climate Action Zlatibor

Naziv projekta:
Climate Action Zlatibor

Program sufinanciranja:
European Climate Initiative (EUKI) – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Trajanje projekta:
listopad 2020. – siječanj 2023. (27 mjeseci)

Ukupna vrijednost projekta: 418.459,00 €
Sufinanciranje: 377.239,00 € 
Budžet REA Sjever: 154.223,00 €

Sažetak projekta

CILJ PROJEKTA je uspostaviti dugoročne uvjete za razvoj i jačanje kapaciteta Regionalne razvojne agencije Zlatibor (RRA Zlatibor) i njezinih dionika za energetsku tranziciju i održivi razvoj u Zlatiborskoj regiji te ojačati kapacitete na području ublažavanja klimatskih promjena u Zlatiborskoj regiji i Sjevernoj Hrvatskoj, sve uz iscrpnu podršku i mentorstvo REA Sjever.

Glavni je cilj osnovati Centar kompetencija za održivu energiju, pružiti zaposlenicima znanje i prenijeti primjere dobre prakse iz Republike Hrvatske. Tijekom projekta Centar kompetencija steći će praktična iskustva na temelju prvih implementacija i projekata te će pozicionirati svoju ulogu za daljnji strateški razvoj održivog energetskog sektora u Zlatiborskoj regiji.
Projekt paralelno teži opsežnoj izgradnji kapaciteta partnera i njihovih dionika, razvoju ključnih regionalnih dokumenata održivog planiranja energije i klime (SECAP-i u Srbiji i Hrvatskoj) te provedbi konkretnih mjera poput pokretanja odabranih projekata s područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti pred kraj projekta.

REZULTATI PROJEKTA:

  • Razvijen centar kompetencija na polju održivog upravljanje energijom i klimatskim promjenama u Zlatiborskoj regiji te izgrađeno znanje primarne ciljne skupine za provedbu planiranih mjera u budućnosti
  • Ključni dokumenti politika koji se bave regionalnom energetskom tranzicijom i izazovima klimatskih promjena i mjere razvijene za Zlatiborsku regiju i regiju Sjeverne Hrvatske
  • Odabrane mjere s područja održive energije i ublažavanja klimatskih promjena razrađene u obliku analiza korištenja OIE u regiji, u obliku razvijenih projektnih prijedloga i dokumentacija s područja pripreme i provedbe projekata, započeti pilot-projekti te razvijeni kapaciteti primarne ciljne skupine
  • Povećani kapaciteti dionika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini s područja energetske tranzicije o ublažavanja klimatskih promjena radi poticanja novih projekata i apsorpcije dostupnih lokalnih i nacionalnih sredstava

 Vodeći partner projekta:
 Regionalna razvojna agencija Zlatibor (RS)

 Ostali partneri projekta: 
 REA Sjever (HR)