AKTUALNI PROJEKTI

EUCityCalc

Cilj projekta je razviti alat koji će pružiti potporu javnim vlastima u planiranju ostvarenja ciljeva prema klimatskoj neutralnosti.

nZEB Ready logo

nZEB Ready

Projekt ima za cilj potaknuti aktivnosti na tržištu i potražnju za energetskim vještinama i stručnjaka u svom području u svrhu povećanja spremnosti tržišta za učinkovitu provedbu nZEB-a.

Green AURA logo

Green AURA

Cilj projekta je podizanje svijesti građana o klimatskim promjenama, promicanje energetske učinkovitosti te povećanje životnog standarda. U cilju boljeg razumijevanja tematike, informacije se prenose interaktivno, pomoću AR rješenja.

CA Zlatibor EUKI financiranje

Climate Action Zlatibor

Projektom se biti postavljeni dugoročni uvjeti za razvoj i jačanje kapaciteta Regionalne Razvojne Agencije Zlatibor i njezinih dionika uspostavljanjem Centra kompetencija na navedenom području. Projekt se provodi u cilju energetske tranzicije i održivog razvoja u Zlatiborskoj regiji.

Provedeni projekti

Social Green

Social Green – nastavak

U nastavku projekta Social Green razvijamo politike pomoći građanima u riziku od energetskog siromaštva koje će biti otpornije na utjecaje kriza poput pandemije COVID-19.

Prominent PLUS logo

Prominent PLUS

Nastavak projekta Prominent MED-a ima za cilj u nove MED zemlje i regije proširiti znanje i iskustvo koje smo stekli u postupcima javne nabave inovacija u inicijalnom projektu.

COMPOSE PLUS logo

COMPOSE Plus

Projekt prenosi rezultate inicijalnog projekta COMPOSE i razvijene metodologije i alata na partnere koji nemaju iskustva u provedbi projekata povezanih s energetskom učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.  

EduFootprint PLUS logo

EduFootprint Plus

Cilj projekta je poboljšati kvalitetu života ljudi koji žive u zgradama i koji ih koriste. U svrhu ostvarenja navedenog cilja jačamo kapacitete javnih vlasti kako bi efikasno primjenjivali alate i rezultate inicijalnog EduFootprint projekta u sklopu planiranja strategija obnove, uzimajući u obzir pojednostavljeni pristup analize životnog ciklusa proizvoda.

REACT logo

REACT

Cilj projekta REACT je stvaranje nove kvalifikacije na EU razini – Europski tehničar iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu (EEEBT), prema Europskom kvalifikacijskom okviru (EQF) razine 4.

C-Track 50 logo

C-Track 50

Projekt ima za cilj podržati lokalne i regionalne vlasti u razvoju, financiranju i implementaciji ambicioznih akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka s ciljem dostizanja klimatske otpornosti i ugljične neutralnosti do 2050. godine.

Prominent MED

Cilj projekta bio je osmisliti i testirati postupak javne nabave inovacija za male općine u mediteranskim zemljama u Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Hrvatskoj. Predmet javne nabave inovacija bila su rješenja koja bi mogla boljom realizacijom potreba iz područja energetske obnove zgrada javne namjene u navedenim državama.

COMPOSE logo

COMPOSE

Projekt ima za cilj povećati udio obnovljivih izvora energije posebice u ruralnim područjima u kojima je važno uključiti energetiku u sva područja prilikom planiranja investicija i mjera koje nisu povezane s energijom. Za potrebe ostvarenja cilja osmišljena je metodologija u obliku COMPOSE alata koji pomaže u svim etapama planiranja provedbe projekata. 

Social Green

Social Green

Cilj projekta je zajedničko rješavanje problema stambene deprivacije i energetske učinkovitosti u okviru sektora socijalnog stanovanja, s krajnjim ciljem smanjenja emisija CO2.

BOOSTEE-CE logo

BOOSTEE-CE

Cilj projekta je razviti i implementirati rješenja za povećanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene kao i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kako bi se u konačnici smanjila potrošnja energije.