AKTUALNI PROJEKTI

Logotip projekta ProcuraMED

ProcuraMED

Naziv projekta ProcuraMED Sažetak projekta — Vodeći partner projekta — Ostali partneri projekta — Rezultati projekta — Akronim: — Program sufinanciranja: — Trajanje projekta: —

Logotip projekta BauNOW

BauNOW

Naziv projekta BauNOW Sažetak projekta — Vodeći partner projekta — Ostali partneri projekta — Rezultati projekta — Akronim: — Program sufinanciranja: — Trajanje projekta: —

Logotip projekta RuralMED Mobility

RuralMED Mobility

Naziv projekta RuralMED Mobility Sažetak projekta — Vodeći partner projekta — Ostali partneri projekta — Rezultati projekta — Akronim: — Program sufinanciranja: — Trajanje projekta:

Logotip projekta I-PRODER

I-PRODER

Naziv projekta I-PRODER Sažetak projekta — Vodeći partner projekta — Ostali partneri projekta — Rezultati projekta — Akronim: — Program sufinanciranja: — Trajanje projekta: —

Logotip projekta OUR-CEE

OUR-CEE

Naziv projekta OUR-CEE Sažetak projekta — Vodeći partner projekta — Ostali partneri projekta — Rezultati projekta … Akronim: — Program sufinanciranja: — Trajanje projekta: —

Provedeni projekti

Solar Roofs for Green Virovitica logo

Solar Roofs for Green Virovitica

Projektom Solar Roofs for Green Virovitica realizirat će se sedam pilot projekata integracije fotonaponskih elektrana na javne zgrade u Gradu Virovitici ukupne snage 700kW.

one sun LOGO 750X500 (2) (1)

One Sun Connecting North and South

Povećanje proizvodnje električne energije iz energije sunca i jačanje suradnje između hrvatskih i norveških organizacija glavni su ciljevi ovoga projekta.

CA Zlatibor EUKI financiranje

Climate Action Zlatibor

Glavni cilj je osnivanje Centra kompetencija za održivu energiju, pružanje znanja zaposlenicima i prijenos primjera dobre prakse iz Republike Hrvatske.

Social Green

Social Green – nastavak

U nastavku projekta Social Green razvijamo politike pomoći građanima u riziku od energetskog siromaštva koje će biti otpornije na utjecaje kriza poput pandemije COVID-19.

Prominent PLUS logo

Prominent PLUS

Nastavak projekta Prominent MED-a ima za cilj u nove MED zemlje i regije proširiti znanje i iskustvo koje smo stekli u postupcima javne nabave inovacija u inicijalnom projektu.

COMPOSE PLUS logo

COMPOSE Plus

Projekt prenosi rezultate inicijalnog projekta COMPOSE i razvijene metodologije i alata na partnere koji nemaju iskustva u provedbi projekata povezanih s energetskom učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.  

EduFootprint PLUS logo

EduFootprint Plus

Cilj projekta je poboljšati kvalitetu života ljudi koji žive u zgradama i koji ih koriste. U svrhu ostvarenja navedenog cilja jačamo kapacitete javnih vlasti kako bi efikasno primjenjivali alate i rezultate inicijalnog EduFootprint projekta u sklopu planiranja strategija obnove, uzimajući u obzir pojednostavljeni pristup analize životnog ciklusa proizvoda.

Green AURA logo

Green AURA

Cilj projekta je podizanje svijesti građana o klimatskim promjenama, promicanje energetske učinkovitosti te povećanje životnog standarda. U cilju boljeg razumijevanja tematike, informacije se prenose interaktivno, pomoću AR rješenja.

REACT logo

REACT

Cilj projekta REACT je stvaranje nove kvalifikacije na EU razini – Europski tehničar iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu (EEEBT), prema Europskom kvalifikacijskom okviru (EQF) razine 4.

C-Track 50 logo

C-Track 50

Projekt ima za cilj podržati lokalne i regionalne vlasti u razvoju, financiranju i implementaciji ambicioznih akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka s ciljem dostizanja klimatske otpornosti i ugljične neutralnosti do 2050. godine.

Prominent MED

Cilj projekta bio je osmisliti i testirati postupak javne nabave inovacija za male općine u mediteranskim zemljama u Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Hrvatskoj. Predmet javne nabave inovacija bila su rješenja koja bi mogla boljom realizacijom potreba iz područja energetske obnove zgrada javne namjene u navedenim državama.

COMPOSE logo

COMPOSE

Projekt ima za cilj povećati udio obnovljivih izvora energije posebice u ruralnim područjima u kojima je važno uključiti energetiku u sva područja prilikom planiranja investicija i mjera koje nisu povezane s energijom. Za potrebe ostvarenja cilja osmišljena je metodologija u obliku COMPOSE alata koji pomaže u svim etapama planiranja provedbe projekata. 

Social Green

Social Green

Cilj projekta je zajedničko rješavanje problema stambene deprivacije i energetske učinkovitosti u okviru sektora socijalnog stanovanja, s krajnjim ciljem smanjenja emisija CO2.

BOOSTEE-CE logo

BOOSTEE-CE

Cilj projekta je razviti i implementirati rješenja za povećanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene kao i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kako bi se u konačnici smanjila potrošnja energije.

Skip to content