Naziv projekta

CRO skills RELOAD – ponovno pokretanje Nacionalne kvalifikacijske platforme i Nacionalnih smjernica na području zgradarstva

Sažetak projekta

Hrvatskoj je potrebna radna snaga educirana u pogledu novih tehnologija, inovativnih metoda obnove/gradnje, standarda gradnje (nZEB), primjene novih materijala u gradnji, primjene digitalizacije u procesu gradnje i drugih čimbenika koji utječu na ispunjenje i postizanje ciljeva dekarbonizacije u zgradarstvu.

Cilj projekta je identificirati trenutnu situaciju u zgradarstvu u pogledu energetske učinkovitosti, analizirati trenutne programe obrazovanja i stručnog osposobljavanja uključujući dosadašnje inicijative iz tog područja te predložiti rješenja za povećanje broja kvalificiranih radnika i stručnjaka.

Projekt će okupiti sve sudionike procesa obnove, od investitora, krajnjih korisnika, proizvođača materijala i opreme, izvođača, projektanata, pružatelja energetskih usluga, budućih nZEB stručnjaka – studenata, a sve s ciljem usvajanja nZEB standarda i održive gradnje kao ključne poluge za postizanje ciljeve dekarbonizacije s posebnim naglaskom na važnost obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

Vodeći partner projekta

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Ostali partneri projekta

Regionalna energetska agencija Sjever (HR)

Hrvatski savjet za zelenu gradnju (HR)

Zajednica graditeljskih škola Republike Hrvatske (HR)

Hrvatska obrtnička komora (HR)

Rezultati projekta

Akronim:

Program sufinanciranja:

Life

Trajanje projekta:

studeni 2022. – travanj 2024.

CRO Skills Logo REA Sjever
Skip to content