SECAP – Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka

Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka, skraćeno SECAP (eng. Sustainable Energy and Climate Action Plan) strateški je dokument koji sadrži smjernice vezane uz energetsku učinkovitost i za ublažavanje utjecaja na klimatske promjene.

U okviru energetske tranzicije i smanjenja CO2, SECAP-i su dokumenti koji pomažu gradovima i općinama da uz pomoć smjernica svoje aktivnosti provode uzimajući u obzir utjecaj na klimu i okoliš.

SECAP pomaže u “Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu” te služi kao podloga za mogućnost pristupanja mnogim EU projektima.

Akcijski planovi  gradova i općina u Republici Hrvatskoj ujedinjeni su kroz inicijativu Sporazuma gradonačelnika (eng. Covenant of Mayors), europsku inicijativu pokrenutu 2008. godine s namjerom da se glavni ciljevi na razini EU za smanjenje stakleničkih plinova ostvaruju na razini jedinica lokalne samouprave.


Regionalna energetska agencija Sjever razvija SECAP-e uz pomoć iscrpne analize podataka za određeno područje te ekspertize koju zahtjevaju područja koja obuhvaća navedeni dokument.

Do sada smo proizveli:

  • 14 SECAP-a / *SEAP-a za gradove diljem Republike Hrvatske
  • 2 Joint SECAP-a koji se sastoje od više jedinica koje imaju jedan zajednički cilj

U okviru projekta C-Track 50 zajedno s partnerima iz drugih zemalja 105 SECAP-a

*SEAP (eng. Sustainable Energy Action Plan) je dokument koje je bio rađen prije SECAP-a, izuzev dijela koji se odnosi na klimatske promjene

Prijavite se za izradu SECAP-a

Ispunite obrazac niže i kontaktirat ćemo Vas povratno kako biste dobili sve potrebne informacije.

UPORNI

DOSLJEDNI

POUZDANI

Skip to content