Zaštita podataka

Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

 • pisanim putem – s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama”
  na adresu:

Regionalna energetska agencija Sjever

Trg dr. Žarka Dolinara 1

48 000 Koprivnica

 • e-mailom na: info@rea-sjever.hr
 • usmenim putem
 • osobno na zapisnik u prostorijama REA Sjever od ponedjeljka do petka u razdoblju od 7:00 do 16:00 sati.

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
 • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

 

Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

REA Sjever ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama

Skip to content