Postavite solarnu elektranu na krov
Vaše kuće

Solarna (fotonaponska) elektrana jedan je od najefikasnijih načina na koji možete smanjiti svoje račune za električnu energiju i do 70%. Energija sunca besplatna je i svima dostupna, stoga solarna elektrana ima cjelogodišnji potencijal pretvaranja energije sunca u električnu energiju za potrebe Vašeg doma.

REA Sjever omogućuje Vam pristup one-stop-shop-a za postavljanje solarne elektrane na krov Vaše kuće.

Što to znači za Vas?

  1. Objasnit ćemo Vam što je to solarna elektrana i na koji način ona radi, odnosno pretvara energiju sunca u električnu energiju. Pružit ćemo Vam informacije o cijelom postupku, objasnit ćemo Vam koji su koraci potrebni kako bi vaša kuća kao izvor električne energije koristila solarnu elektranu.
  2. Pratimo natječaje koje objavljuje FZOEU (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) i redovito Vas obavještavamo o tome kada je natječaj otvoren na našoj Facebook i Linkedin stranici. 
  3. Nudimo Vam mogućnost izrade glavnog projekta
  4. Pronaći ćemo potencijalne ovlaštene izvođače radova i dobavljače opreme koji će obaviti potrebne radove na krovu Vaše kuće.
  5. Nadzirat ćemo izgradnju solarne elektrane i njezino puštanje u rad.

 

Cijeli postupak možete pogledati u shematskom prikazu:

Solarna elektrana - postupak

UPORNI

DOSLJEDNI

POUZDANI

Skip to content