Green AURA logo

Naziv projekta:
Uspostavljanje suradnje zelenih zajednica sa živućim laboratorijima uz pomoć proširene stvarnosti

Akronim:
Green AURA

Program sufinanciranja:
Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.

Trajanje projekta:
siječanj 2021. – kolovoz 2022.

Ukupna vrijednost projekta: 270.134,45 €
Sufinanciranje: 229.614,28 €
Budžet REA Sjever: 71.584,45 € 

Sažetak projekta

CILJ PROJEKTA je povećanje životnog standarda građana, podizanje njihove svijesti o klimatskim promjenama te promicanje energetske učinkovitosti kroz razvoj razvoj živućih laboratorija (Living Lab) uz pomoć korištenja proširene stvarnosti.

U svrhu smanjenja učinka klimatskih promjena, lokalno stanovništvo mora biti informirano o svim raspoloživim alatima koji mogu doprinijeti ublažavanju i prilagodbi ovom fenomenu na osobnoj razini kako bi se postigao konačan cilj. Kroz projekt Green AURA građane će se i poticati na korištenje takvih alata.

Osim toga, kako bi se povećala učinkovitosti ovakvih alata, poduzeća i građani trebali bi biti uključeni u istraživačke aktivnosti koje podupiru daljnji razvoj. Stoga će kroz ovaj projekt i zajedničku prekograničnu suradnju biti postavljene instalacije diljem grada Koprivnice koje su podržane proširenom stvarnošću, kako bi zainteresiranim građanima prikazale rješenja vezana uz energetsku učinkovitost, energetsku obnovu, održivi transport, gospodarenje otpadom, obnovljive izvore energije i drugo.

Osim toga, kroz projekt će biti unaprjeđen postojeći živući laboratorij (Living Lab) u Koprivnici kroz koji je pružena mogućnost privatnim poduzećima, istraživačkim institucijama te zainteresiranoj javnosti da testiraju i komentiraju nova rješenja.

REZULTATI PROJEKTA

  • aplikacije AR (eng. augmented reality – proširena stvarnost) sadržaja
  • usklađena metoda uspostavljanja Living Lab-ova

Vodeći partner projekta:
Sveučilište u Pečuhu (HU)

Ostali partneri projekta:
REAS – Regionalna energetska agencija Sjever (HR)
Grad Koprivnica (HR)
Razvojna agencija Pečuh (HU)