EduFootprint PLUS logo
ERDF

Projekt EduFootprint PLUS

Naziv projekta:
Preslikavanje EduFootprint modela na zgrade javne namjene u zemljama Interreg MED područja

Program sufinanciranja:
Interreg MED

Trajanje projekta:
ožujak 2021. – lipanj 2022. (16 mjeseci)

Ukupna vrijednost projekta: 498.206,50 €
Sufinanciranje (ERDF + IPA): 360.338,04€ + 63.027,50 €
Budžet REA Sjever: 49.627,50 € 

Sažetak projekta

CILJ PROJEKTA je educirati javne vlasti na međunarodnoj razini u svrhu što boljeg upravljanja energijom u zgradama javne namjene.

Projekt EduFootprint doprinosi ostvarenju cilja EU “Renovacijskog vala” kojemu je svrha poboljšati kvalitetu života ljudi koji žive u zgradama i koji ih koriste. Kako bi se isto ostvarilo, kroz EduFootprint projekt prenosi se znanje, pruža podrška i razvijaju alati planiranja za strategije obnove koji uzimaju u obzir i pojednostavljeni pristup analize cjeloživotnog ciklusa (LCA) sa svrhom utjecaja u svim fazama, uključujući i ponašanje korisnika u zgradama javne namjene.

Partneri koji pružaju znanje jačati će kapacitete partnera koji ga primaju kako bi bili u mogućnosti primijeniti alate i rezultate razvijene u sklopu inicijalnog projekta EduFootprint (kalkulator i aplikacija) te će im pružati podršku putem e-sustava.  Partneri koji će primiti znanje biti će u mogućnosti identificirati cjeline koje utječu na značajne troškove, planirati učinkovitu raspodjelu resursa i vremena za strategije koje će podići opću svijest i utjecaj na promjenu ponašanja korisnika.

REZULTATI PROJEKTA:

• Prilagođeni EduFootprint alati (kalkulator – aplikacija) prema potrebama partnera koji su primatelji znanja
• EduFootprint Plus sustav e-podrške za prijenos i razmjenu relevantnih informacija o EduFootprint alatima
• EduFootprint Plus prilagođene strategije omogućit će partnerima koji su primatelji znanja da koriste prilagođene EduFootprint alate i pristup kako bi poboljšali postojeće planove za povećanje energetske učinkovitosti, u skladu s početnim izazovom;
• EduFootprint Plus edukacijski komplet – besplatni javno dostupni edukacijski komplet koji će krajnjim korisnicima omogućiti razumijevanje i primjenu EduFootprint alata i pristupa
• Memorandum o razumijevanju za poticanje LCA pristupa kao potpore strategijama energetske učinkovitosti.

Vodeći partner projekta:
Institut za inovacije i razvoj sveučilišta u Ljubljani (SI)

Ostali partneri projekta:
Regionalna energetska agencija Sjever (HR)
Ambiente Italia S.r.l. (IT)
Lokalna energetska agencija Gorenjska (SL)
Konzorcij Oltrepó Mantovano (IT)
Regionalni edukacijski i informacijski centar za održivi razvoj Jugoistočne Europe (BA)