ERDF

Projekt Prominent MED

Naziv projekta:
Javna nabava inovacija u svrhu povećanja zelenog rasta u Mediteranskom području 

Program sufinanciranja:
Interreg Mediterranean

Trajanje projekta:
studeni 2016. – srpanj 2020. (45 mjeseci)

Ukupna vrijednost projekta: 2.697.048,99 €
Sufinanciranje (ERDF): 2.292.491,65 € 
Budžet REA Sjever: 142.704,00 €

Sažetak projekta

CILJ PROJEKTA Prominent MED bio je proučiti, dizajnirati i testirati postupak javne nabave inovacija za male općine u mediteranskim zemljama (Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Hrvatskoj), koje po prirodi ne spadaju u velike kupce radova i usluga.
Fokus procesa javne nabave inovacija (PPI – eng. Public Procurement of Innovation) bio je provesti postupke nabava rješenja koja nisu dostupna na tržištu i koja bi mogla rezultirati boljim načinom realizacije potreba iz područja energetske obnove odabranih javnih zgrada u ove četiri države.

Svrha projekta je bila potaknuti usvajanje inovativnih pristupa nabavi i potaknuti isporuku inovativnih proizvoda i usluga koji mogu poboljšati kvalitetu usluga za građane korištenjem PPI pristupa i tako poboljšati inovacijske kapacitete i veze između javnog i privatnog sektora.

Konačni cilj bio je pripremiti model javne nabave inovacija koji može biti iskorišten za slične buduće potrebe u malim općinama.
U okviru projekta napravljena je temeljita energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića “Loptica” u Koprivnici.

REZULTATI PROJEKTA:

•  Internet platforma OnePlace koja se sastoji od 4 modula koji nude širok spektar praktičnih informacija o energetskoj učinkovitosti, uključujući baze podataka o stručnjacima, informacije o elektroničkim uređajima, najbolje prakse ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti iz 7 zemalja, financijske analize, priručnik o financiranju energetske učinkovitosti i 3D karte grada za bolju vizualizaciju i analizu podataka povezanih s energijom;
• razvijene vizualizacijske mape i solarne mape 8 gradova/općina u 3D modelu s preko 2000 zgrada, dostupnih u modulu 3D Sustav upravljanja energijom na platformi OnePlace;
8 pilot projekta smještenih u 7 zemalja, u okviru kojih je provedeno 5 ulaganja u pametne sustave praćenja i jeftine mjere za povećanje EE u zgradama javne namjene, kao i za testiranje i procjenu OnePlace platforme;
• ušteda energije u iznosu od 1.007.000 kWh godišnje u zgradama koje su predstavljale pilot projekte, kao izravni rezultat investicije ili zahvaljujući tehničkim savjetima;
8 planova za financiranje projekata energetske učinkovitosti koje su donijeli regije/gradovi/općine i koji sadrže preporuke za uporabu odgovarajućih mjera financiranja;
9 treninga o mjerama i rješenjima za povećanje energetske učinkovitosti u partnerskim zemljama, s preko 200 sudionika;
• 21 sastanak fokus grupa, 5 seminara i 8 zajedničkih događanja;
oko 100 isporučevina i 50 rezultata koji se odnose na aktivnosti i postignuća radnih paketa, besplatno dostupnih za korištenje.

 Vodeći partner projekta:
 Regionalna agencija za ekonomski razvoj pokrajine Umbrija  (IT)

 Ostali partneri projekta:
 Regionalna energetska agencija Sjever (HR)
 Grad Koprivnica (HR)
 Udruga gradova u Republici Hrvatskoj (HR)
 Koprivnički poduzetnik d.o.o. (HR)
 RIBERA konzorcij (ES)
 CIMBAL – Međuopćinska zajednica Baixo Alentejo (PT)
 IrRADIARE (PT)
 Općina Terni (IT)
 Politehnički univerzitet u Valenciji (ES)
 Ministarstvo poljoprivrede, okoliša, klimatskih promjena i ruralnog razvoja (ES)
 P.U.MA.S. SCARL Inovacijski klaster Umbrije za nove materijale i nanotehnologiju (IT)
 Aeroneo, Industry, Commerce and Aviation Services (PT)
 Klaster energetskih industrija Valencije (ES)
 Općina Narni (IT)
 CSTB – Znanstveni i tehnički centar za građevinarstvo (FR)

Skip to content