Social Green
ERDF

Projekt Social Green - nastavak

Naziv projekta:
Regionalne politike za ozelenjavanje socijalnog stambenog sektora

Akronim:
Social Green

Program sufinanciranja:
Interreg Europe

Trajanje projekta:
listopad 2021. – rujan 2022.

Ukupna vrijednost projekta: 310.111,00 €
Sufinanciranje: 263.594,35 €
Budžet REA Sjever: 63.798,45 € 

Sažetak projekta

CILJ PROJEKTA je utjecati na instrumente politike s ciljem poboljšanja života građana koji žive u energetskom siromaštvu.

Za vrijeme trajanja projekta partneri će u suradnji s lokalnim grupama dionika pronaći rješenja kako bi regionalne instrumente politika učinili otpornijim na krize poput globalne ekonomske krize uzrokovane pandemijom COVID-19.
Porast cijena energenata izazvati će porast broja osoba koje žive u energetskom siromaštvu, stoga je energetska neovisnost važna za smanjenje broja osoba koje žive u riziku od energetskog siromaštva.

REAS će predstaviti alat za mapiranje solarnog potencijala pomoću kojeg će tijekom pilot aktivnosti utvrditi postoji li mogućnost za instalaciju fotonaponskih elektrana na krovove kuća osoba koje žive u energetskom siromaštvu. Rezultati pilot projekta će biti iskorišteni kao osnova za utjecaj na instrumente politike koji su namijenjeni smanjenju energetskog siromaštva.

REZULTATI PROJEKTA:

•  Solarna mapa za grad Varaždin
• 5 SWOT analiza
• Pregled utjecaja na instrumente politika
• Primjeri dobre prakse iz svake regije

Vodeći partner projekta:
Nordregio

Ostali partneri projekta:
Regionalna energetska agencija Sjever (HR)
Energetska agencija Extremadura (ES)
Općina Alba lulia (RO)
Regionalna razvojna agencija Sud Muntenia (RO)

Skip to content