Energetski savjetnik/savjetnica, (m/ž)

Želite raditi na projektima obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, elektromobilnosti i pametnih gradova? Za vas imamo otvoreno radno mjesto energetskog savjetnika.


Poslovi energetskog savjetnika pružaju mogućnost za poslovni i osobni razvoj radom na tehničkim, pravnim, društvenim i ekonomskim aspektima energetike kroz rad na domaćim i EU projektima.

Agencija zaposlenicima omogućuje stjecanje naprednih znanja i iskustava iz područja energetskog upravljanja, energetskog planiranja, energetske učinkovitosti u zgradarstvu, obnovljivih izvora energije s naglaskom na fotonaponske elektrane i toplinske pumpe, elektromobilnosti i pametnih gradova te modela financiranja energetskih projekata.

Opis posla

 • sudjelovanje u razvoju, pripremi i provođenju stručnih dijelova međunarodnih i domaćih projekata u području održivog gospodarenja energijom i klimatskih promjena
 • sudjelovanje u energetskom planiranju i izradi planskih, programskih i strateških dokumenata iz područja održivog gospodarenja energijom i klimatskih promjena
 • istraživanje i kreiranje inovativnih rješenja složenih tehničko-ekonomskih problema
 • savjetovanje javne uprave, poduzetnika i građana u području obnovljivih izvora energije, javne rasvjete, gospodarenja energijom, elektromobilnosti i pametnih gradova
 • prezentacija rada Agencije i obrana izrađenih dokumenata pred ključnim osobama naručitelja, na stručnim raspravama i recenzijama
 • predstavljanje Agencije na nacionalnim i međunarodnim sastancima, skupovima i drugim relevantnim događanjima
 • praćenje razvoja područja rada Agencije i predlaganje novih područja rada
 • pružanje podrške u aktivnostima obrade tržišta i izradi ponuda
 • pripremanje i provođenje edukativnih radionica, treninga i seminara u području djelovanja Agencije
 • provođenje i drugih poslova po nalogu ravnatelja Agencije ili djelatnika kojeg ravnatelj Agencije odredi kao nadređenog


Uvjeti
Stručni uvjeti koje je potrebno ispunjavati:

 • magistar/ stručni specijalist/ sveučilišni prvostupnik/ stručni prvostupnik iz područja tehničkih ili prirodoslovnih znanosti
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (minimalno: stupanj B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike)
    

Uz stručne uvjete, idealan kandidat ispunjava i sljedeće uvjete:

 • kreativnost, kritičko razmišljanje, sposobnost rješavanja problema
 • odgovornost, visoka motiviranost, sklonost timskom radu
 • analitičke vještine i sposobnost brzog prepoznavanja problema
 • sistematičnost, pouzdanost i sklonost istovremenom rješavanju više zadataka
 • izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine u govoru i pismu
 • proaktivnost i ambicija za osobnim i poslovnim razvojem
 • položen vozački ispit B kategorije


Stručna sprema:
Sveučilišni prvostupnik, Stručni prvostupnik, Visoka stručna sprema, Magistar struke
Jezici: Engleski (razina govora – napredno, razina pisma – napredno)
Vozačka dozvola: B
 
Što nudimo

 • zanimljiv i dinamičan posao u poticajnoj i zdravoj radnoj sredini
 • kontinuirano stručno i poslovno usavršavanje, stjecanje novih znanja i iskustava
 • poslovni i osobni razvoj kroz sudjelovanje na domaćim i EU projektima
 • fleksibilno radno vrijeme
 • mogućnost napredovanja
 • zaposlenje na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rok od četiri (4) mjeseca
 • planirani početak rada po dogovoru


Ukoliko smatrate da ste sposobna i ambiciozna osoba sklona konzultantskim poslovima u području energetike i vjerujete da biste kvalitetno i odgovorno obavljali posao energetskog savjetnika javite nam se, a mi ćemo vam, ukoliko prepoznamo vaš potencijal, pružiti priliku da nam se uživo predstavite i nadamo se, postanete dio našeg tima.
Prilikom prijave na natječaj pošaljite nam svoj životopis bez grešaka i motivacijsko pismo kojim ćete dodatno pobuditi naš interes.
Nakon razmatranja zaprimljenih prijava na razgovor će biti pozvani samo oni kandidati koji uđu u uži selekcijski proces, a svim kandidatima obećavamo povratnu informaciju.


Molimo kandidate da prilikom prijave na natječaj pošalju životopis i motivacijsko pismo na mail adresu posao@rea-sjever.hr.


Nakon razmatranja zaprimljenih prijava i procesa selekcije kandidata, na razgovor će biti pozvani samo oni kandidati koji uđu u uži selekcijski proces, a svim kandidatima dat ćemo povratnu informaciju.


Prikupljene osobne podatke kandidata za zapošljavanje, Agencija kao Voditelj obrade će obraditi u skladu s Općom uredbom o zašiti osobnih podataka (EU) 2016/679 i internim protokolom o načinu vođenja Evidencije aktivnosti obrade osobnih podataka kandidata za zapošljavanje.


Osobne podatke ispitanika Voditelj obrade će brisati protekom razdoblja od dvanaest mjeseci, računajući od dana zaprimanja prijave za zapošljavanje.

Skip to content