Suradnik za podršku poslovanju, 1 izvršitelj (m/ž)

Opis poslova i zadaća:

 • organizira internu dostavu,
 • preuzima i preusmjerava ulazne pozive te evidentira zaprimljene poruke,
 • evidentira i arhivira ugovore,
 • izdaje, evidentira i obračunava korištenje službenih i privatnih vozila,
 • izdaje i obračunava putne naloge,
 • vodi poslovnu komunikaciju i korespondenciju,
 • istražuje stavove i potrebe ciljnih skupina,
 • provodi aktivnosti u području oglašavanja i promocije,
 • priprema sadržaj prilagođen komunikacijskim kanalima,
 • održava komunikaciju s ciljnim skupinama,
 • izvršava administrativne poslove za rad Agencije,
 • vodi kadrovske evidencije i izvršava administrativne kadrovske poslove,
 • brine o uredskom materijalu,
 • administrira i arhivira dokumentaciju,
 • radi prijepis, vodi i izvršava svakodnevne administrativne i ostale aktivnosti prema potrebama Agencije,
 • provodi i druge poslove po nalogu ravnatelja Agencije i voditelja podrške poslovanju ili radnika kojeg ravnatelj Agencije odredi kao nadređenog.

 

Stručni uvjeti:

 • sveučilišni prvostupnik/ stručni prvostupnik/ pristupnik/ srednja škola 4 godine iz područja ekonomskih, pravnih, društvenih ili humanističkih znanosti,
 • poželjno znanje engleskog jezika (minimalno: stupanj B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike).

 

Idealan kandidat ispunjava sljedeće uvjete:

 • odgovornost, visoka motiviranost, sklonost timskom radu, komunikativnost i dinamičnost
 • sklonost organizacijskim vještinama te sposobnost brze identifikacije problema
 • sistematičnost, pouzdanost i sklonost istovremenom rješavanju više zadataka
 • izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine u govoru i pismu
 • inovativnost u radu
 • izražene interpersonalne vještine
 • proaktivnost te ambicija za osobnim i poslovnim razvojem na području marketinga uključujući tehničke, pravne, ekonomske i društvene aspekte
 • položen vozački ispit B kategorije

 

 

Poželjna znanja i vještine i odgovornosti:

ZNANJA I VJEŠTINE

 • poznavanje kontrolinga ili računovodstva
 • iskustvo u izradi financijskih izvještaja (bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima)
 • iskustvo u izradi financijskih planova
 • poznavanje financijskih izvještaja i financijskih planova
 • iskustvo u izradi izvještaja o fiskalnoj odgovornosti (poznavanje izvještaja o fiskalnoj odgovornosti)
 • visoka razina sistematičnosti
 • izražene analitičke vještine
 • preciznost
 • pouzdanost
 • orijentiranost na detalje
 • usmjerenost na rezultate i rokove

 

ODGOVORNOSTI

 • izrada financijskog plana
 • kontrola realizacije prihoda i rashoda prema razdobljima i mjestu troška
 • nadzor realizacije planova i izvještavanje o ostvarenju rezultata
 • kontrola naplate potraživanja
 • izrada godišnjih i periodičkih financijskih izvještaja
 • priprema i obrada dokumentacije i informacija za odjel računovodstva
 • plan i analiza realizacije projektnih budžeta

 

Što nudimo:

 • zanimljiv i dinamičan posao u poticajnoj radnoj sredini
 • kontinuirano stručno i poslovno usavršavanje, stjecanje novih znanja i iskustava
 • fleksibilno radno vrijeme
 • motivirajuća primanja i sustav nagrađivanja u odnosu na postignute rezultate rada
 • mogućnost napredovanja
 • zaposlenje na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci uz mogućnost produljenja
 • planirani početak rada je 1. listopada 2021.

 

Molimo kandidate da prilikom prijave na natječaj pošalju životopis i motivacijsko pismo na mail adresu nikola.terzic@rea-sjever.hr

Nakon razmatranja zaprimljenih prijava i procesa selekcije kandidata, na razgovor će biti pozvani samo oni kandidati koji uđu u uži selekcijski proces, a svim kandidatima dat ćemo povratnu informaciju.

Prikupljene osobne podatke kandidata za zapošljavanje, Agencija kao Voditelj obrade će obraditi u skladu s Općom uredbom o zašiti osobnih podataka (EU) 2016/679 i internim protokolom o načinu vođenja Evidencije aktivnosti obrade osobnih podataka kandidata za zapošljavanje.

Osobne podatke ispitanika Voditelj obrade će brisati protekom razdoblja od dvanaest mjeseci, računajući od dana zaprimanja prijave za zapošljavanje.