Suradnik za podršku poslovanju, 1 izvršitelj (m/ž)

Opis poslova i zadaća:

 • organizira internu dostavu,
 • preuzima i preusmjerava ulazne pozive te evidentira zaprimljene poruke,
 • evidentira i arhivira ugovore,
 • izdaje, evidentira i obračunava korištenje službenih i privatnih vozila,
 • izdaje i obračunava putne naloge,
 • vodi poslovnu komunikaciju i korespondenciju,
 • istražuje stavove i potrebe ciljnih skupina,
 • provodi aktivnosti u području oglašavanja i promocije,
 • priprema sadržaj prilagođen komunikacijskim kanalima,
 • održava komunikaciju s ciljnim skupinama,
 • izvršava administrativne poslove za rad Agencije,
 • vodi kadrovske evidencije i izvršava administrativne kadrovske poslove,
 • brine o uredskom materijalu,
 • administrira i arhivira dokumentaciju,
 • radi prijepis, vodi i izvršava svakodnevne administrativne i ostale aktivnosti prema potrebama Agencije,
 • provodi i druge poslove po nalogu ravnatelja Agencije i voditelja podrške poslovanju ili radnika kojeg ravnatelj Agencije odredi kao nadređenog.

 

Stručni uvjeti:

 • sveučilišni prvostupnik/ stručni prvostupnik/ pristupnik/ srednja škola 4 godine iz područja ekonomskih, pravnih, društvenih ili humanističkih znanosti,
 • poželjno znanje engleskog jezika (minimalno: stupanj B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike).

 

Idealan kandidat ispunjava sljedeće uvjete:

 • odgovornost, visoka motiviranost, sklonost timskom radu, komunikativnost i dinamičnost
 • sklonost organizacijskim vještinama te sposobnost brze identifikacije problema
 • sistematičnost, pouzdanost i sklonost istovremenom rješavanju više zadataka
 • izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine u govoru i pismu
 • inovativnost u radu
 • izražene interpersonalne vještine
 • proaktivnost te ambicija za osobnim i poslovnim razvojem na području marketinga uključujući tehničke, pravne, ekonomske i društvene aspekte
 • položen vozački ispit B kategorije

 

 

Poželjna znanja i vještine i odgovornosti:

ZNANJA I VJEŠTINE

 • poznavanje kontrolinga ili računovodstva
 • iskustvo u izradi financijskih izvještaja (bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima)
 • iskustvo u izradi financijskih planova
 • poznavanje financijskih izvještaja i financijskih planova
 • iskustvo u izradi izvještaja o fiskalnoj odgovornosti (poznavanje izvještaja o fiskalnoj odgovornosti)
 • visoka razina sistematičnosti
 • izražene analitičke vještine
 • preciznost
 • pouzdanost
 • orijentiranost na detalje
 • usmjerenost na rezultate i rokove

 

ODGOVORNOSTI

 • izrada financijskog plana
 • kontrola realizacije prihoda i rashoda prema razdobljima i mjestu troška
 • nadzor realizacije planova i izvještavanje o ostvarenju rezultata
 • kontrola naplate potraživanja
 • izrada godišnjih i periodičkih financijskih izvještaja
 • priprema i obrada dokumentacije i informacija za odjel računovodstva
 • plan i analiza realizacije projektnih budžeta

 

Što nudimo:

 • zanimljiv i dinamičan posao u poticajnoj radnoj sredini
 • kontinuirano stručno i poslovno usavršavanje, stjecanje novih znanja i iskustava
 • fleksibilno radno vrijeme
 • motivirajuća primanja i sustav nagrađivanja u odnosu na postignute rezultate rada
 • mogućnost napredovanja
 • zaposlenje na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci uz mogućnost produljenja
 • planirani početak rada je 1. listopada 2021.

 

Molimo kandidate da prilikom prijave na natječaj pošalju životopis i motivacijsko pismo na mail adresu nikola.terzic@rea-sjever.hr

Nakon razmatranja zaprimljenih prijava i procesa selekcije kandidata, na razgovor će biti pozvani samo oni kandidati koji uđu u uži selekcijski proces, a svim kandidatima dat ćemo povratnu informaciju.

Prikupljene osobne podatke kandidata za zapošljavanje, Agencija kao Voditelj obrade će obraditi u skladu s Općom uredbom o zašiti osobnih podataka (EU) 2016/679 i internim protokolom o načinu vođenja Evidencije aktivnosti obrade osobnih podataka kandidata za zapošljavanje.

Osobne podatke ispitanika Voditelj obrade će brisati protekom razdoblja od dvanaest mjeseci, računajući od dana zaprimanja prijave za zapošljavanje.

Skip to content