Voditelj/voditeljica projekta (m/ž)

Želite raditi na projektima obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, elektromobilnosti i pametnih gradova? Za vas imamo otvoreno radno mjesto voditelja projekata.

Opis poslova i zadaća:

 • samostalno radi na temelju zadataka, konzultacija i općenitih uputa
 • pruža informacije na upit iz područja rada Agencije
 • izrađuje investicijske studije i poslovne planove
 • vodi i/ili sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima
 • definira opseg i ciljeve projekata, uključujući i relevantne dionike
 • koordinira rad vanjskih suradnika i suradnika niže složenosti
 • osigurava pravovremenu provedbu projekata u definiranom opsegu i proračunu
 • izvještava o provedbi i prema potrebi eskalira prema ravnatelju Agencije ili osobi koju ravnatelj Agencije odredi kao nadređenu
 • upravlja odnosima s naručiteljima i ostalim dionicima
 • izrađuje i održava projektnu dokumentaciju
 • provodi aktivnosti u vezi materijalno-financijskog poslovanja
 • prati i analizira razvoj područja rada Agencije, definira zadatke i širi područje rada
 • provodi aktivnosti u području obrade tržišta, izrade ponuda i ugovaranje poslova, unapređivanje postojećih i kreiranja novih poslovnih i suradničkih odnosa
 • predstavlja Agenciju na nacionalnim i međunarodnim sastancima, konferencijama i drugim relevantnim događanjima
 • organizira i/ili provodi edukacije
 • organizira i provodi promotivne aktivnosti
 • provodi i druge poslove po nalogu ravnatelja Agencije

Stručni uvjeti:

 • magistar/ stručni specijalist/ sveučilišni prvostupnik/ stručni prvostupnik iz područja tehničkih, ekonomskih, pravnih ili prirodoslovnih znanosti
 • najmanje 1 godina radnog iskustva
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (minimalno: stupanj C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike)

Idealan kandidat ispunjava sljedeće uvjete:

 • kreativnost, kritičko razmišljanje, sposobnost rješavanja problema
 • odgovornost, visoka motiviranost, sklonost timskom radu
 • analitičke vještine i sposobnost brzog prepoznavanja problema
 • sistematičnost, pouzdanost i sklonost istovremenom rješavanju više zadataka
 • izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine u govoru i pismu
 • proaktivnost i ambicija za osobnim i poslovnim razvojem na području energetike uključujući tehničke, pravne, ekonomske i društvene aspekte
 • položen vozački ispit B kategorije

Što nudimo:

 • zanimljiv i dinamičan posao u poticajnoj i zdravoj radnoj sredini
 • kontinuirano stručno i poslovno usavršavanje, stjecanje novih znanja i iskustava
 • poslovni i osobni razvoj kroz sudjelovanje na domaćim i EU projektima
 • fleksibilno radno vrijeme
 • mogućnost napredovanja
 • zaposlenje na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rok od četiri (4) mjeseca
 • planirani početak rada po dogovoru

Molimo kandidate da prilikom prijave na natječaj pošalju životopis i motivacijsko pismo na mail adresu posao@rea-sjever.hr.

Nakon razmatranja zaprimljenih prijava i procesa selekcije kandidata, na razgovor će biti pozvani samo oni kandidati koji uđu u uži selekcijski proces, a svim kandidatima dat ćemo povratnu informaciju.

Prikupljene osobne podatke kandidata za zapošljavanje, Agencija kao Voditelj obrade će obraditi u skladu s Općom uredbom o zašiti osobnih podataka (EU) 2016/679 i internim protokolom o načinu vođenja Evidencije aktivnosti obrade osobnih podataka kandidata za zapošljavanje.

Osobne podatke ispitanika Voditelj obrade će brisati protekom razdoblja od dvanaest mjeseci, računajući od dana zaprimanja prijave za zapošljavanje.

Skip to content