Kc-radionica-Green-AURA-naslovna (1)

U Enteru održana prva radionica o proširenoj stvarnosti

U sklopu projekta Green AURA, koji REA Sjever provodi u suradnji sa Gradom Koprivnicom, Sveučilištem u Pečuhu i Razvojnom agencijom iz Pečuha, održana je prva radionica o primjeni tehnologije proširene stvarnosti.

Radionica je bila namijena osobama iz Quadruple helix modela koji čine javna uprava, obrazovne ustanove, građani i poduzetnici.

kc-radionica-Greean_AURA2 (1)

Radionica je održana u sklopu GameTech predavanja kojeg je predvodio Tomislav Buljubašić, a cilj je bio prezentirati interaktivnu igru održive proširene stvarnosti Grada Koprivnice koja je izrađena u sklopu projekta Green AURA.

Igra je prezentirana dionicima koji su zainteresirani u nove tehnologije i sudjeluju na dodatnim aktivnostima iz toga područja. Prezentirane su i mogućnosti korištenja proširene stvarnosti za različite potrebe i mogućnosti primjene za svakog od dionika.

Osim toga, okupljeni su upoznati s aplikacijom Equinox XR pomoću koje građani Koprivnice mogu sudjelovati u igri lokacijske proširene stvarnosti na 14 lokacija po Gradu Koprivnici.

Igra je strukturirana na način da Mirko Reciklirko upoznaje korisnike sa sadržajem vezanim uz energetiku, energetsku učinkovitost, recikliranje, obnovljive izvore energije i sl.

Kako bi dodatno potaknuli građane da preuzmu aplikaciju, obiđu sve lokacije u gradu i nauče nešto novo o energetici, za najspretnije igrače pripremljene su i nagrade.

Projekt „Setting up cooperation of GREEN Communities with AUgmented Reality Assisted living labs“ (Green Aura) financiran je u okviru Interreg V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

kc-radionica-Greean_AURA1 (1)
kc-radionica-Greean_AURA3 (1)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content