Naziv projekta

Setting up cooperation of GREEN Communities with AUgmented Reality Assisted living labs

Sažetak projekta

Kroz projekt se želi promicati energetska učinkovitost i povećati svijest građana o klimatskim promjenama. Lokalno stanovništvo moći će se informirati o energetskoj učinkovitosti, energetskoj obnovi, održivom transportu, gospodarenju otpadom i obnovljivim izvorima energije pomoću AR sadržaja. Koprivnica će tako postati svojevrsni poligon za učenje i razvoj edukativnih sadržaja o energetskoj učinkovitosti kojima će se pristupati putem mobilne aplikacije podržane proširenom stvarnošću.

AR rješenjem bit će nadograđen Living Lab Koprivnica u kojem je privatnim poduzećima, istraživačkim institucijama i zainteresiranoj javnosti omogućeno da testiraju i zajednički razvijaju nova rješenja.

Vodeći partner projekta

University of Pécs (HU)

Ostali partneri projekta

Regionalna energetska agencija Sjever (HR)

Grad Koprivnica (HR)

Pécs Urban Development Company (HU)

Rezultati projekta

Akronim:

Green AURA

Program sufinanciranja:

Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.

Trajanje projekta:

siječanj 2021. – prosinac 2022.

Green AURA logo
Skip to content