infinite-solutions_logo

Naziv projekta:
Inovativno financiranje za lokalna održiva energetska rješenja

Akronim:
INFINITE Solutions

Projekt se provodi u sklopu programa Inteligentna energija u Europi

Trajanje projekta:
01. ožujak 2014. –28. veljače 2017.

Budžet:
Ukupni budžet projekta iznosi 89.861,00 EUR od čega EU sufinancira 75% budžeta.

Web site: u razvoju

Sažetak: Projekt je fokusiranna zajedničko rješavanje problema stambene deprivacije i energetske učinkovitosti u okviru sektora socijalnog stanovanja, a sve s ciljem smanjenja emisija CO2.

U tom kontekstu, opći cilj projekta je poboljšanje regionalne politike u dijelu socijalnog stambenog sektora i energetskog siromaštva, a sve kroz političke, institucionalne, financijske i tehničke promjene na različitim razinama.

Kroz međuregionalnu suradnju regije će identificirati, dijeliti i prenositi inovativne metodologije, procese i dobre prakse u razvoju i provedbi zelenije politike socijalnog stambenog sektora, ciljajući izgradnju novih objekata ili rekonstrukciju postojećih građevina.Kako bi ispunili planirane ciljeve, projektom su planirana studijska putovanja, radionice dobre prakse, lokalni sastanci ključnih dionika, promotivni događaji…

U prvoj fazi projekta regije uključene u projekt razvijat će važne alate: selfassessment izvještaj, vodiči dobre prakse, akcijski planovi regionalnog djelovanja i slično.

Nakon prve faze, počet će razdoblje u trajanju od dvijegodine, a u kojem je projekt usmjeren na praćenje provedbe prethodno razvijenihakcijskih planova i završno izvješće koje će sažeti dosadašnja postignuća.

Tko su projektni partneri?

Partneri dolaze iz različitih država Europske Unije, a oni su:

  • institucija Energy Citiesiz Pariza
  • regija IBGE-Brisel
  • gradovi Agueda, Almada, Udine, Parma, Frederikshavn, CU Bordeaux, Stuttgart i Riga
  • REA Sjever
Skip to content