1. Proračuni toplinskih mostova

Tema edukacije Proračuni toplinskih mostova
Cilj
Ukupan broj sati 14
Minimalna razina EQF za sudionike 6
Potrebno minimalno znanje o: Osnovna znanja o metodama izgradnje i rješenjima toplinske izolacije. Poznavanje osnovnih pojmova i definicija, npr. koeficijent prijenosa topline (U-vrijednost), koeficijent toplinske vodljivosti.

Ishodi učenja

Broj cjeline Znanja Vještine Odgovornost
1 Uvod u prijenos topline u zgradama i toplinske mostove

Napredno znanje o fizici zgrade vezano uz prijenos topline kroz vanjsku ovojnicu.

Toplinski mostovi: definicija problema i posljedice eksploatacije zgrada.

Napredne vještine potrebne za razumijevanje fenomena toplinskih mostova.

Preuzimanje odgovornosti za formuliranje logičkog postupka/slijeda rada s obzirom na toplinske mostove...

2 Toplinski mostovi - tipovi i njihov utjecaj, metode identifikacije i ocjenjivanja

Napredno znanje o različitim vrstama toplinskih mostova i njihovom utjecaju na gubitke energije u građevinarstvu.

Napredno znanje o različitim metodama identifikacije toplinskih mostova i procjena opsega problema u određenom slučaju.

Napredne vještine potrebne za utvrđivanje toplinskih mostova u konstrukciji, njihova pravilna klasifikacija i odabir formule za izračun procjene njihovog utjecaja na gubitke energije u građevinarstvu.

Preuzimanje odgovornosti za pravilnu identifikaciju toplinskih mostova u zgradi i odabir odgovarajuće metode izračuna i identifikacije. Procjena treba li poduzeti mjere.

3 Proračun toplinskih mostova i učinak protumjera - praktični primjeri

Napredno znanje o formulama za izračun prijenosa topline kroz različite vrste toplinskih mostova.

Napredno znanje o postupcima izračuna i tehničkim zahtjevima.

Napredna znanja o tehničkim rješenjima (tehnologije, materijali, metode gradnje i montaže itd.) smanjujući utjecaj toplinskih mostova. Znanje o slobodnom dizajnu i tehnologijama toplinskog mosta.

Napredna znanja o tehničkim rješenjima (tehnologije, materijali, metode gradnje i montaže itd.) smanjujući utjecaj toplinskih mostova. Znanje o slobodnom dizajnu i tehnologijama toplinskog mosta.

Poznavanje tipičnih pogrešaka napravljenih tijekom izgradnje.

Napredne vještine potrebne za izračunavanje gubitaka energije kroz različite vrste toplinskih mostova.

Napredne vještine potrebne za odabir i korištenje alata (softvera) koji podržavaju izračune i hardver za toplinsko mjerenje (termalno snimanje).

Preuzimanje odgovornosti za pružanje odgovarajuće procjene i izračuna utjecaja toplinskih mostova na gubitke topline u zgradi.

4 Smanjenje utjecaja toplinskih mostova tijekom faza projektiranja i izgradnje, pregled pravnih akata i tehničkih standarda koji se primjenjuju na nZEB

Napredno znanje o poboljšanjima/popravcima postojećih toplinskih mostova i procjena njegove isplativosti.

Napredno poznavanje tehničkih standarda koji se primjenjuju na toplinske mostove. Poznavanje zakonskih zahtjeva vezanih uz toplinsku izolaciju zgrada, posebno nZEB.

Napredne vještine potrebne za predlaganje i odabir tehničkih rješenja koja minimiziraju učinak toplinskih mostova.

Sposobnost procjene i odlučivanja koje su izmjene izolacije u postojećim zgradama korisne.

Napredne vještine potrebne za odabir odgovarajućih tehničkih standarda i pravnih akata za izgradnju toplinske zaštite.

Preuzimanje odgovornosti za potporu dionicima u odabiru tehničkih rješenja kojima se smanjuje utjecaj toplinskih mostova na potražnju za energijom u zgradama

Preuzimanje odgovornosti za odabir odgovarajućih tehničkih standarda i zakonskih akata o izgradnji toplinske zaštite te primjena njihovih odredbi na inženjerske radove.

Skip to content