10. Opće vještine vezane uz nZEB u području strojarstva, elektrotehnike i hidroinstalacija

Tema edukacije Opće vještine vezane uz nZEB u području strojarstva, elektrotehnike i hidroinstalacija
Cilj
Ukupan broj sati 14
Minimalna razina EQF za sudionike 3
Potrebno minimalno znanje o: Radno iskustvo i vještine u području strojarstva, elektrotehnike i hidroinstalacija.

Ishodi učenja

Broj cjeline Znanja Vještine Odgovornost
1 Načela nZEB-a

Poznavanje činjenica, načela, procesa i općih koncepata:

  • Visoko izolacijska omotnica
  • Izgradnja bez toplinskih mostova
  • Zrakonepropusnost
  • Prozori i solarni dobici
  • Ventilacija s povratom topline
  • Opće znanje o postojećim obnovljivim i čistim izvorima energije

Znanje o mogućnostima integracije tehnologija obnovljive energije u zgrade.

Praktično znanje o sistemskom pristupu nZEB-u i DER-u te podcjenjivanje važnosti i odnosa između primjene pojedinih mjera.

Rješavanje problema odabirom i primjenom osnovnih metoda za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Mogućnost razlikovanja obnovljivih izvora energije.

Odgovornost za dovršetak zadaća povezanih s mjerama uštede energije.

Autonomija u utvrđivanju odgovarajućih mjera za nZEB.

2 Zahtjevi u pogledu udobnosti, zdravlja i sigurnosti u zgradama, uključujući kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru

Poznavanje činjenica i načela udobnosti u zgradama i zdravi unutarnji prostor, uključujući zrak u zatvorenom prostoru, toplinska udobnost, dnevna svjetlost i rasvjeta, buka, onečišćujuće tvari u zraku u zatvorenim prostorima i preporučene razine prihvatljive kvalitete zraka u zatvorenom prostoru (uključujući kondenzaciju, vlažnost i izgled plijesni, razinu CO2, radon, HOS), kriteriji za toplinsku udobnost i relevantne primjenjive propise i standarde, uključujući prilagodljivu toplinsku udobnost.

Kriteriji za udobnost akustičnog unutarnjeg okruženja, uključujući stvaranje buke i vibracija.

Poznavanje činjenica i načela ključnih čimbenika koji utječu na kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru.

Poznavanje općih koncepata i regulacija zgrada u pogledu sigurnosnih zahtjeva u zgradama i obnovi.

Opća svijest o važećim propisima koji se odnose na sigurnosna pitanja, uključujući opasne materijale u zgradama.

Opća svijest o sučelju/ vezama s različitim profesijama u procesu izgradnje.

Sposobnost objašnjavanja važnosti udobnosti u zgradi i zdravi unutarnji prostor i klimu.

Identificiranje glavnih čimbenika koji utječu na udobnost u zatvorenom prostoru ljeti i zimi.

Utvrditi ključne sigurnosne zahtjeve u zgradama i procesu obnove.

Odgovornost u razmatranju glavnih čimbenika koji utječu na klimu, udobnost i sigurnost u zatvorenom prostoru tijekom izvršavanja zadataka povezanih s nZEB-om.

Odgovornost za korištenje odgovarajućih materijala.

3 Mehanička ventilacija sa sustavom za povrat topline

Znanje o prednostima uključivanja kontroliranog ventilacijskog sustava u nZEB.

Znanje o ulozi mehaničke ventilacije u održavanju visokokvalitetnog zraka u zatvorenom prostoru, s posebnim osvrtom na odgovarajuće razine CO2 kao i relativne vlažnosti zraka.

Znanje o korištenju MVHR-a u nZEB-u i DER-u u smislu razine buke, potrebe za električnom energijom za ventilatore i utjecaja na smanjenu potražnju za grijanjem i/ili hlađenjem.

Znanje o dva najčešća kanalna aranžmana koji se koriste u stambenim ventilacijskim sustavima i utjecaju na njih.

Znanje o preferiranim vrstama kanala kako bi se osigurao nesmetan protok zraka i izbjegavanje progiba ili nagiba.

Poznavanje ključnih komponenti uravnoteženog ventilacijskog sustava s povratom topline u crtežima i zgradama.

Kognitivne vještine i praktična znanja za glavne komponente MVHR sustava, uključujući izmjenjivače topline, kanale, opskrbne i ispušne registre.

Praktično znanje u pozicioniranju registara opskrbe i ispušnih plinova na takav način da se razmatra udobnost i ponašanje popunjenosti (propuh, buka i postavljanje namještaja ispred izlaza/ulaza).

Kognitivne vještine i praktična znanja o važnosti pravilnog usmjeravanja kanala i odgovarajućih utjecaja.

Kognitivne vještine i praktična znanja o izolaciji i pravilnom brtvljenju gdje kanali prodiru u zrakonepropusni i izolacijski sloj zgrade.

Odgovornost za prikladno lociranje jedinice MVHR-a, posebno uzimajući u obzir jednostavnost pristupa.

Odgovornost za uporabu odgovarajućih kanalnih materijala.

Autonomija i samoupravljanje pri ugradnji pojedinih komponenti MVHR sustava, brtvljenje zraka i izolacija.

Odgovornost za održavanje higijene tijekom instalacije.

Odgovornost za objašnjenje potrebe i osiguravanje jednostavnog pristupa održavanju MHVR sustava.

4 Grijanje i hlađenje

Znanje o različitim sustavima grijanja i hlađenja kao što su kotlovi, dizalice topline, mini-split sustavi i distrikt grijanje.

Znanje o performansama putem mehaničke ventilacije s povrat topline pomoću "post-grijača"

Poznavanje činjenica, načela, procesa i opći koncepti o najučinkovitijim sredstvima proizvodnje DHW-a.

Specijalizirana znanja o izolaciji cjevovoda i značajnom utjecaju toga na potrošnju energije.

Znanje o potrošnji energije DHW cirkulacijskih pumpi.

Znanje o grupiranju prostorija koje koriste DHW kako bi cjevovodi bili kratki što smanjuje gubitke topline.

Kognitivne vještine i praktična znanja za glavne komponente sustava grijanja i/ili hlađenja te identificiranje različitih vrsta sustava.

Kognitivne i praktične vještine za čimbenike koji utječu na pravilno funkcioniranje sustava grijanja i hlađenja i DHW.

Kognitivne i praktične vještine potrebne za izvršavanje zadataka u vezi s osiguravanjem kontinuiteta izolacije cjevovoda prema potrebi.

Odgovornost za identifikaciju i korištenje učinkovitih sredstava za ugradnju sustava grijanja i hlađenja i DHW-a.

Autonomija i samoupravljanje za obavljanje zadataka vezanih uz temeljitu i potpunu izolaciju cjevovoda (uključujući sve armature, spojnice, kao i prodor kroz ovojnicu) te optimalno usmjeravanje cijevi i kanala.

Regulacija rasvjete i automatizacije Regulacija rasvjete i automatizacije

Poznavanje činjenica, načela, procesa i općenito koncepata o sustavu rasvjete niske potrošnje energije i pri korištenju pasivnih infracrvenih senzora (PIR) u automatizaciji rasvjete.

Specijalizirana znanja o razlici između ključnih pojmova luksa, lumena i vata.

Znanje o rasponu rasvjete

dostupne boje (hladno bijela u odnosu na toplo bijela).

Poznavanje činjenica, načela, procesa i općenito koncepata o prednostima.

Znanje o ključnoj energiji.

Namjene kojima bi trebalo upravljati kućnom automatizacijom i regulativama, uključujući DHW i kondicioniranje prostora kao i razina CO2 i vlage.

Kognitivne vještine i praktična znanja potrebna za obavljanje zadataka vezanih uz uspješnu ugradnju kontrolnih senzora potrebnih za automatizaciju i regulaciju doma.

Vještine u identificiranju komponenti sustava automatizacije i regulacije, kao i navođenje lokacije ključnih senzora i isticanje značajki koje reguliraju kognitivne i praktične vještine potrebne za izvršavanje zadataka.

Odgovornost za dovršetak zadataka vezanih uz ugradnju niskoenergetskih sustava rasvjete, PIR senzora i sustava kućne automatizacije.

6 OIE i OIE u obnovi zgrada

Znanje o definiranju obnovljive energije i vrstama obnovljivih izvora energije i sustava.

Znanje o postojećim HVAC tehnologijama uz korištenje OIE.

Znanje o fotonaponskim sustavima.

Poznavanje zahtjeva za nacrte građevinske opreme uz korištenje obnovljivih izvora.

Znanje o tehnologijama obnovljive energije prikladnima za postizanje nZEB standarda.

Znanje o postojećim sustavima kratkoročnog i dugoročnog skladištenja energije.

Vještine imenovanja i objašnjavanja različitih OIE i sustava pogodnih za nZEB standard.

Kognitivne i praktične vještine o čitanju i razumijevanju smjernica i odobrene dokumentacije o sustavima OIE.

Autonomija u utvrđivanju komponenti OIE o planovima gradnje.

Odgovornost za praćenje instalacijske dokumentacije i planova relevantnih za pravilno funkcioniranje sustava OIE.

7 Zrakonepropusnost

Poznavanje činjenica, načela, procesi i općih koncepata o nužnosti zrakonepropusnosti, kontrola pare i provjetravanja u zgradi i mnoštvu prednosti koje donose.

Poznavanje činjenica, načela, procesa i općih koncepata o kritičnoj važnosti.

Spajanje zrakonepropusnosti s ventilacijom.

Poznavanje činjenica, načela, procesa i općih koncepata na tipičnim slabim točkama u slučaju zrakonepropusnosti, kontroli pare i nepropusnosti vjetra.

Kognitivne i praktične vještine potrebne za objašnjenje važnosti zrakonepropusnosti, nepropusnosti vjetra i kontrola para u zgradama.

Kognitivne i praktične vještine potrebne za identifikaciju zrakonepropusnosti zatvorenog sloja i njegovih sastavnih dijelova u nacrtu i zgradi.

Kognitivne i praktične vještine u ispravnoj ugradnji zrakonepropusnih materijala.

Razumijevanje za formuliranje logičkog postupka/slijeda rada s obzirom na zrakonepropusnost.

Odgovornost za ispravnu ugradnju zrakonepropusnog sloja oko komponenata građevinskih sustava koji ometaju ovojnicu zgrade.

Odgovornost za korištenje samo prikladnih materijala.

8 Instrumenti za izgradnju i montažu

Poznavanje orijentacije u standardima, tehničkoj dokumentacija i dokumentaciji za instalacije te popravak građevinskih sustava.

Poznavanje dostupnih digitalnih i BIM alata pogodnih za gradnju i montažu na gradilištu i njihovu primjenu (rasporedi, detalji izgradnje, redoslijed i navigacija pojedinih zadataka).

Znanje o interdisciplinarnoj komunikacijskoj mreži na gradilištu.

Identificirati i objasniti softverske alate za pomoć u dizajniranju nZEB-a.

Praktične vještine za primjenu softverskih alata za specijalizirane dijelove osmišljavanja energetski učinkovitih projekata.

Odgovornost za primjenu nacionalno priznatih softverskih alata za specifične projektne zadatke vezane uz energetsku učinkovitost.

Skip to content