2. Bioklimatski dizajn

Tema edukacije Bioklimatski dizajn
Cilj
Ukupan broj sati 12
Minimalna razina EQF za sudionike 6
Potrebno minimalno znanje o: Osnovna znanja o građevinskoj fizici, termodinamici, prijenosu topline u zgradama i parametrima.

Ishodi učenja

Broj cjeline Znanja Vještine Odgovornost
1 Klimatska analiza uključujući solarnu geometriju

Znanje o klimatskom stanju i sunčevom zračenju.

Interpretirati i procijeniti solarne, klimatske uvjete na određenoj lokaciji potrebne za procjenu utjecaja sunčevog zračenja i drugih klimatskih parametara na performanse zgrade.

Odgovornost za savjet klijenta i osiguravanje dizajna projekta u smislu lokacije i klimatskih uvjeta.

2 Osnove građevinske fizike

Poznavanje općih koncepata o karakteristikama fizike zgrade, energetskoj ravnoteži.

Znanje (specijalizirano, činjenično i teoretsko) prijenosa topline - principi, mehanizmi, toplinska provodljivost, toplinska konvekcija, toplinsko zračenje, prijenos energije faznim promjenama.

Kognitivne i praktične vještine potrebne za:

  • procjenu toplinske ravnoteže u zgradama, prijenos topline
  • procjenu utjecaja svakog parametra na energetsku bilancu zgrade.

Odgovornost za pružanje pravilne procjene i izračuna učinkovitosti zgrade i toplinske ravnoteže u zgradama.

Odgovornost za donošenje odluka koje doprinose stručnom znanju tijekom projektiranja zgrada koje štede energiju.

3 Zgrade i performanse (Dizajn za multivarijantno stanje)

Znanje o različitim izvedbama i glavnim karakteristikama i standardima (pasivna kuća, nZEB, ...)
Poznavanje načela integriranog energetskog dizajna.

Osnovna znanja o udobnosti u zgradama i zdravoj unutarnjoj klimi, uključujući kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru, toplinsku udobnost, akustiku, vizualnu udobnost.

Znanje o alatima i metodama koji će se koristiti za procjenu učinkovitosti zgrade.

Kognitivne i praktične vještine potrebne za:

Interpretirati i predložiti korake i načela integriranog energetskog dizajna.

Sposobnost objašnjavanja važnosti udobnosti u zgradama i zdrave unutarnje klime te opisivanja glavnih kriterija i čimbenika koji utječu na udobnost u zgradama: kriteriji za toplinsku udobnost, razumijevanje stvaranja buke i sadašnji kriteriji za akustičnu udobnost, razumijevanje vizualne udobnosti i sadašnjih kriterija za rasvjetu i odsjaj, kvalitetu zvuka.

Mogućnost korištenja alata i uređaja za mjerenje i kontrolu za određivanje parametara kvalitete zraka i udobnosti okruženja.

Odgovornost za savjetovanje i potporu dionicima u promicanju visokih energetskih i toplinskih standarda.

Odgovornost za savjetovanje dionika za usvajanje integriranih načela energetskog dizajna.

Odgovornost za najbolje korištenje simulacijskih alata za postizanje visokih standarda i bioklimatskog dizajna.

4 Principi pasivnog dizajna i rješenja za grijanje, hlađenje i dnevnu rasvjetu

Poznavanje načela pasivnog dizajna i rješenja za grijanje, hlađenje i dnevnu rasvjetu.

Poznavanje utjecaja oblika zgrade, orijentacije, mase, toplinskog zoniranja u bioklimatskom dizajnu.

Poznavanje rješenja, strategija i optimalnog korištenja pasivnog grijanja, hlađenja, prirodne ventilacije, prirodne rasvjete.

Kognitivne i praktične vještine potrebne za:

Interpretirati i procijeniti važnost pasivnog dizajna u bioklimatskim, solarnim zgradama, nZEB-ovima

Interpretirati, vrednovati i primjenjivati načela i rješenja pasivnog dizajna u bioklimatskim, solarnim zgradama, nZEB-ovima

Identificirati pasivna rješenja

Odgovornost za savjet klijenta da odabere najbolje rješenje za pasivna rješenja i prednosti istih.

Autonomija i/ili upravljanje i nadzor.

u okviru smjernica rada vezanih uz bioklimatski dizajn.

5 Ovojnica solarne zgrade

Poznavanje općih koncepata ovojnice zgrade i građevinskih elemenata.

Poznavanje izravnih pasivnih solarnih sustava u ovojnici zgrade - projektna razmatranja, masa koja akumulira toplinu i prozirni elementi ovojnice zgrade, ograničenje gubitaka topline, sprječavanje pregrijavanja.

Poznavanje strategija i tehnologija povezanih s obnovljivim sustavima i njihovom integracijom u fasade zgrada.

Poznavanje primjera integracije obnovljive solarne energije.

Poznavanje eksperimentalnog i numeričkog pristupa vrednovanju toplinskog ponašanja integriranih sustava u fasadama.

Kognitivne i praktične vještine potrebne za procjenu prijenosa topline u fasadi zgrade.

Kognitivne i praktične vještine potrebne za tumačenje, procjenu i primjenu rješenja za omotnicu solarne zgrade.

Kognitivne vještine potrebne za identifikaciju metoda integracije obnovljivih sustava u ovojnice zgrade.

Kognitivne vještine potrebne za procjenu eksperimentalne i numeričke procjene ovojnice solarne zgrade.

Odgovornost za potporu dionicima u odabiru i usvajanju odgovarajućih rješenja za fasadu solarne zgrade.

6 Gradnja s materijalima niskog utjecaja na okoliš. Značaj sustava certificiranja održivih zgrada.

Znanje o materijalima niskog utjecaja na okoliš i njihovim prednostima.

Znanje o važnosti izgradnje sustava certificiranja.

Znanje o certifikatima.

Kognitivne i praktične vještine potrebne za dokazivanje razlike između materijala niskog utjecaja na okoliš i standardnih materijala.

Kognitivne i praktične vještine potrebne za analizu i usporedbu najvažnijih čimbenika svakog sustava certificiranja zgrade (uključujući ocjenu koja se daje bioklimatskom dizajnu u sustavima certificiranja).

Odgovornost za savjete u izboru materijala niskog utjecaja na okoliš.

Odgovornost za savjete o sustavu certificiranja zgrade.

7 Stvarni primjeri, studije slučaja

Znanje o stvarnim primjerima.

Skip to content