3. Obnovljivi izvori energije

Tema edukacije Obnovljivi izvori energije
Cilj
Ukupan broj sati 14
Minimalna razina EQF za sudionike 6-7
Potrebno minimalno znanje o: Diploma iz građevinarstva, strojarstva, elektrotehnike, osnovno znanje o vrstama obnovljivih izvora energije i njihovoj primjeni u zgradama.

Ishodi učenja

Broj cjeline Znanja Vještine Odgovornost
1 Obnovljivi izvori energije i njihov potencijal za njihovu uporabu u zgradama

Visoko specijalizirana i napredna znanja o postojećim obnovljivim izvorima energije i o mogućnostima njihove integracije u zgrade kako bi se smanjila ovisnost o fosilnim gorivima.

Napredne i specijalizirane vještine rješavanja problema potrebne za identifikaciju prikladnog obnovljivog izvora energije koji će se primjenjivati u zgradi i za pravilno usklađivanje toplinskih svojstava i uporabe OIE u zgradama.

Odgovornost za procjenu mogućnosti integracije, tehničkih sustava koji koriste obnovljivu energiju u izgradnji.

2 Transformacija energije i protok energije

Visoko specijalizirana i napredna znanja o postojećim HVAC tehnologijama uz korištenje obnovljivih izvora energije tj. prikladnih za postizanje nZEB standarda.

Napredne i specijalizirane vještine rješavanja problema potrebne za utvrđivanje prednosti / nedostataka svake vrste tehnologije OIE za energetsku učinkovitost za usporedbu i predlaganje najprikladnije opcije s obzirom na dostupne resurse.

Odgovornost za odabir i predlaganje odgovarajuće obnovljive tehnologije koja će se primjenjivati u zgradi uzimajući u obzir navedenu situaciju.

4 Primjena rješenja za solarnu energiju

Visoko specijalizirana i napredna znanja o integriranoj fotonaponskoj zgradi, solarnim toplinskim sustavima, kao sustavima za pohranu energije.

Napredne i specijalizirane vještine rješavanja problema potrebnih za projektiranje HVAC sustava uz korištenje OIE, fotonaponskih sustava, solarnih toplinskih sustava, kao i sustava skladištenja energije u zgradi.

Odgovornost za odabir i predlaganje odgovarajuće solarne tehnologije koja će se primjenjivati u zgradi.

5 Primjena geotermalnih energetskih rješenja

Visoko specijalizirana i napredna znanja o principima koji su temelj sposobnosti geotermalne energije da isporučuju iskoristivu energiju, kao i znanje o tehnologijama koje se koriste za iskorištavanje snage geotermalne energije.

Napredne i specijalizirane vještine rješavanja problema potrebne za projektiranje sustava grijanja i hlađenja uz korištenje OIE, odnosno geotermalnih integriranih sustava.

Odgovornost za odabir i predlaganje odgovarajuće geotermalne tehnologije koja će se primjenjivati u zgradi.

6 Primjena bioenergetskih rješenja

Visoko specijalizirana i napredna znanja o glavnim izvorima biomase, podrijetlu tih izvora i načinima kojima se mogu iskoristiti za grijanje i proizvodnju električne energije, uključujući znanje o tehnologijama integracije bioenergije u zgradu.

Napredne i specijalizirane vještine rješavanja problema potrebne za projektiranje sustava grijanja uz korištenje bioenergetskih rješenja i prepoznavanje potencijala i ograničenja bioenergetskih tehnologija za podršku donošenju odluka.

Odgovornost za odabir i predlaganje odgovarajuće tehnologije bioenergije koja će se primjenjivati u zgradi.

7 Udio obnovljivih izvora energije u nZEB zgradama

Visoko specijalizirana i napredna znanja o potrebnom udjelu obnovljivih izvora pri projektiranju nZEB-a, kao i o načelima za postizanje isplativog rješenja koje zadovoljava nZEB standard.

Napredne i specijalizirane vještine rješavanja problema potrebne za postizanje međusobnog usklađivanja arhitekture zgrada, građevinske fizike, toplinskih i tehničkih sustava i električnih instalacija uz razvoj visoko optimiziranih energetskih koncepata.

Odgovornost za ispunjavanje zahtjeva nZEB-a u smislu udjela obnovljivih izvora energije za zgradu.

Skip to content