6. nZEB koncept u praksi

Tema edukacije nZEB koncept u praksi (javna uprava)
Cilj
Ukupan broj sati 14
Minimalna razina EQF za sudionike 6
Potrebno minimalno znanje o: Nema uvjeta.

Ishodi učenja

Broj cjeline Znanja Vještine Odgovornost
1 Politike energetske učinkovitosti i obnove zgrada (politike EU-a i nacionalne politike)

Opće znanje o EU-u
zakonodavstvo relevantno za energetiku,
politika učinkovitosti (EPBD i EED, Ekološki dizajn).
Opće znanje o nacionalnom zakonodavstvu o energetskoj učinkovitosti u zgradama.

Znanje o maksimalnoj razini potrošnje primarne energije potrebne za postizanje nZEB-a.

 • Definicija "primarne energije"
 • Definicija "isporučene energije"

Znanje o ključnim jedinicama koje se koriste za definiranje energetske učinkovitosti zgrada, uključujući kWh/m2.godišnje i kgCO2/m2.godišnje.

Osnovna znanja o energetskim certifikatima i zahtjevima energetskih pregleda.

Sposobnost utvrđivanja akata EU-a povezanih s energetskom učinkovitošću i objašnjavanja njihovih glavnih ciljeva.

Vještina povezivanja potražnje za energijom i potrošnje energije u zgradama s emisijama CO2 i klimatskim ciljevima

Sposobnost razumijevanja zahtjeva nacionalnih programa kojima se podupiru energetski učinkovite obnove.

Sposobnost čitanja i razumijevanja energetskog certifikata zgrada.

Autonomija u pravilnom čitanju/obradi zahtjeva za financijsku potporu energetski učinkovitom projektu obnove.

Objasniti vezu između potražnje za energijom i potrošnje u zgradama s emisijama CO2.

2 Načela nZEB-a

Poznavanje činjenica, načela, procesi i općih koncepata energetske ravnoteže.

Poznavanje činjenica, načela, procesa i općih koncepata pasivnih kuća:

 • Visoko izolacijska ovojnica
 • Izgradnja bez toplinskog mosta
 • Zrakonepropusnost
 • Prozori
 • Ventilacija s povratom topline
 • Poznavanje činjenica i načela udobnosti u zgradi i zdravi unutarnji prostor, klima, uključujući zrak u zatvorenom prostoru
 • Toplinska udobnost, dnevna svjetlost i rasvjeta, buka

Opće znanje o postojećoj obnovljivoj i čistoj energiji.

Znanje o mogućnostima integracije tehnologija obnovljive energije u zgrade.

Kognitivne i praktične vještine potrebne za formuliranje zadataka i aktivnosti povezanih s procesom projektiranja zgrada koje štede energiju.

Vještine za imenovanje i opisivanje dostupnih alata za projektiranje sustava OIE.

Kognitivne vještine za objašnjenje kako građevinska ovojnica utječe na mogućnosti korištenja OIE.
Sposobnost objašnjavanja važnosti udobnosti u zgradi i zdravi unutarnji prostor.

Opisati glavne kriterije i čimbenike koji utječu na ljudsku udobnost u zgradama.

Odgovornost za identifikaciju i dodjelu zadaće povezane s procesom projektiranja zgrade koja štedi energiju i DER-a.

Odgovornost za provjeru, projektiranje sustava OIE u odnosu na smjernice i odobrenu dokumentaciju.

Autonomija pri odgovaranju na pitanja korisnika/vlasnika u vezi s udobnošću, zdravljem i sigurnošću i zahtjevima u zgradama kontekst DER-a.

3 Planovi obnove i naknadne ugradnje

Osnovna znanja o prednostima i nedostacima obnove postojećih zgrada pomoću pasivnih kuća/ nZEB prikladnih komponenti.

Znanje o definiranju svrha naknadne ugradnje:

 • Smanjena potrošnja energije
 • Smanjeni troškovi energije
 • Certificiranje zgrade
 • Prelazak na zelenu energiju
 • Energetski autonomna zgrada

Znanje o gospodarstvu i učinkovitosti.

Kognitivne vještine potrebne za objasniti prednosti i specifični izazovi detaljne obnove.

Kognitivne vještine potrebne za utvrđivanje mogućnosti za uštedu energije.

Kognitivne i praktične vještine potrebne za objašnjenje poteškoća s kojima se obično susreću postojeće zgrade kada težite ambicioznom energetskom standardu.

Odgovornost za komuniciranje i definiranje pogodnosti i mogućnosti obnove.

Odgovornost za osiguravanje kvalitete procesa izgradnje.

4 Građevinski radovi i osiguranje kvalitete

Poznavanje glavnih razlika u gradnji između nZEB-a i konvencionalnih zgrada.

Osnovna znanja iz područja planiranje i praćenje projektnih aktivnosti.

Znanje o alatima za financiranje i programe potpore.

Znanje o procjeni od slučaja do slučaja: alati i instrumenata.

Znanje o višestrukim koristima i odgovornosti prema različitim dionicima.

Znanje o puštanju u rad / upravljanju objektima / praćenju.

Praktične vještine u primjeni alata za osiguranje kvalitete.

Kognitivne i praktične vještine u čitanju i procjeni povezane dokumentacije.

Kognitivne vještine potrebne za interpretirati energetski pregled certifikata.

Čitati i obrađivati projektne dokumente s određenom odgovornošću i autonomijom.

5 Ekonomska učinkovitost

Znanje o definiranju isplativosti.

Znanje o trenutnim troškovima energije i modelima procjene kretanja cijena energenata.

Usporedba troškova ulaganja s troškovima uštede energije, dugoročne koristi.

Sposobnost razumijevanja rezultata procjene isplativosti.

Sposobnost objašnjavanja razlike u nastalim troškovima u odvojenim fazama životnog ciklusa konvencionalnih i nZEB zgrada.

Odgovornost za razumijevanje i objašnjenje isplativih planova.

6 Uključivanje dionika - potrebe i podrška korisnika

Znanje o koristima temeljite energetske obnove: energetske i financijske uštede, povećana toplinska udobnost, sanitarni i zdravstveni uvjeti, bolja kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima, učinak na ekološke i klimatske promjene, šire gospodarske i socijalne koristi, energetska sigurnost, utjecaj na zapošljavanje i lokalno gospodarstvo.

Poznavanje izvora informacija o nZEB-u i DER-u: najbolje prakse.

Kognitivne i praktične vještine potrebne za utvrđivanje različitih skupina dionika u vrijednosnom lancu DER i njihovih potreba i potražnje.

Kognitivne vještine potrebne za objasniti višestruke koristi energetske učinkovitosti različitim ciljnim skupinama u skladu s utvrđenim potrebama, zahtjevima i ograničenjima.

Kognitivne vještine potrebne za identificirati i savjetovati o odgovarajućim komunikacijskim kanalima i informacijskim resursima.

Samoupravljanje u okviru smjernica komunikacije s različitim ciljanim skupinama.

Neka odgovornost za pružanje savjetovanja i savjeti za krajnjeg klijenta na nZEB i DER.

Skip to content