7. Blower-door test

Tema edukacije Blower-door test
Cilj
Ukupan broj sati 14
Minimalna razina EQF za sudionike 4
Potrebno minimalno znanje o: U kontinuiranoj obuci uslijedila je spoznaja o konvencionalnim praksama u građevinskom sektoru i relevantnim vještinama za projektiranje konvencionalnih zgrada i/ili za procjenu energetskih svojstava zgrada, u skladu s dosadašnjom praksom, stečena u njihovim osnovnim programima obuke ili specijalizacije i/ili usavršavanju.

Ishodi učenja

Broj cjeline Znanja Vještine Odgovornost
1 Uvod u procjenu zrakonepropusnosti zgrada

Teorijsko znanje o činjenicama, načelima, procesima i općim konceptima o nužnosti zrakonepropusnosti, kontrole pare i nepropusnosti vjetra u zgradi i mnoštvo koristi koje donose.

Teorijsko znanje o činjenicama, načelima, procesima i općim konceptima koji se odnose na različite pristupe koji se mogu koristiti za regulaciju i kontrola kretanja zraka, pare i vjetra, uključujući materijale koji su najprikladniji za različite vrste konstrukcija.

Niz kognitivnih i pratikalnih vještina potrebnih za razumijevanje problema izgradnje zrakonepropusnosti i problema povezanih s njom.

Niz kognitivnih i praktičnih vještina potrebnih za objašnjenje načela blower-door testa i njegove prednosti.

Odgovornost i nadzor za formuliranje logičkog postupka/slijeda rada s obzirom na zrakonepropusnost.

Odgovornost i nadzor za dovršetak zadaća povezanih s osiguravanjem kvalitete.

2 Metoda ispitivanja Blower-door testa

Teorijsko znanje o činjenicama, načelima, procesima i općim konceptima koji se odnose na različite pristupe koji se mogu koristiti za regulaciju i kontrola kretanja zraka, pare i vjetra, uključujući materijale koji su najprikladniji za različite vrste konstrukcija.

Niz kognitivnih i praktičnih vještina potrebnih za rad ventilatora (kao što je "wincon") kako bi se stvorila razlika u tlaku iznutra i izvana u svrhu prethodne provjere zrakonepropusnosti zraka prije službenih testova.

Niz kognitivnih i praktičnih vještina potrebnih za objašnjenje važnosti vrijednosti Q50 u velikim zgradama.

Odgovornost i nadzor u vezi s provođenjem ispitivanja Blower-door u skladu s međunarodnim normama, uključujući izračunavanje neto volumena i površine ovojnice zgrade.

Odgovornost i nadzor u vezi s osiguravanjem povećanja difuzije pare iznutra prema van i izbjegavanjem uporabe slojeva otpornih prolaz pare van.

3 Oprema za Blower-door test

Teorijsko znanje o proizvođačima i opremi Blower-door, komponentama Blower-door, softveru za Blower-door.

Niz kognitivnih i praktičnih vještina potrebnih za rad, testiranje i tumačenje rezultata pomoću tehnologije Blower-door.

Odgovornost i nadzor za upravljanje opremom za Blower-door.

Odgovornost i nadzor za odabir pravih materijala za zrakonepropusnost.

4 Otkrivanje curenja zraka i identifikacija rješenja za zrakonepropusnost

Teorijsko znanje o načelima, procesima i općim konceptima o tipičnim slabim točkama u slučaju zrakonepropusnosti.

Teorijsko znanje o činjenicama, načelima, procesima i općim konceptima o razlici i odnosu između kontrole pare, nepropusnosti i otpornosti na vjetar.

Niz kognitivnih i praktičnih vještina potrebnih za utvrđivanje curenja u ovojnici zgrade primjenom različitih metoda, uključujući dimne štapiće i termografiju ako je to izvedivo.

Niz kognitivnih i praktičnih vještina potrebnih za identifikaciju zrakonepropusnog sloja i njegovih sastavnih dijelova na crtežima i zgradama.

Niz kognitivnih i praktičnih vještina potrebnih za brtvljenje elemenata kao što su drvene grede koje prodiru u izolacijski sloj u hladni vanjski zid i potencijal truljenja tijekom vremena koji proizlazi iz plijesni i kondenzacije.

Odgovornost i nadzor u vezi s korištenjem termografske kamere tijekom ispitivanja kako bi se utvrdila curenja koja bi inače bilo teško identificirati.

5 Blower-door test u velikim zgradama

Teorijsko znanje o činjenicama, načelima, procesima i općem konceptu koji se odnosi na različite pristupe koji se mogu primijeniti na velike zgrade.

Niz kognitivnih i praktičnih vještina potrebnih za procjenu otkrivanja curenja zraka.

Niz kognitivnih i praktičnih vještina potrebnih za procjenu troškova.

Odgovornost i nadzor u vezi s provođenjem ispitivanja Blower-door testa za velike zgrade u skladu s međunarodnim normama, uključujući izračunavanje neto volumena i površine ovojnice zgrade.

Odgovornost i nadzor vezani uz objašnjenja problema i mjerenja prepreka na koje bi se moglo susresti na gradilištima.

6 Ispitivanje Blower-door u praksi

Teorijsko znanje o ispitivanju Blower-door u praksi uzimajući u obzir klimatske uvjete, pripremu zgrade, mjerenja i izračune.

Niz kognitivnih i praktičnih vještina potrebnih za provođenje Blower-door testa.

Odgovornost i nadzor u vezi s ispitivanjem Blower-door u stvarnim uvjetima.

Odgovornost i nadzor za dovršetak zadataka vezanih uz pripremu građevinskog projekta za ispitivanje zrakonepropusnosti kako bi se osiguralo optimalno korištenje.

Skip to content