8. Procjena toplinskih mostova - infracrvena procjena

Tema edukacije Procjena toplinskih mostova
Cilj
Ukupan broj sati 14
Minimalna razina EQF za sudionike 6
Potrebno minimalno znanje o: Osnovna znanja o izgradnji metoda i rješenja toplinske izolacije. Poznavanje osnovnih pojmova i definicija, npr. koeficijent prijenosa topline (U-vrijednost), koeficijent toplinske vodljivosti.

Ishodi učenja

Broj cjeline Znanja Vještine Odgovornost
1 Teorija infracrvenog mjerenja i praktični aspekti izvođenja infracrvenih mjerenja

Napredno znanje o teorijskim temeljima prijenosa topline vezano uz infracrvena mjerenja.

Napredne vještine potrebne za identificiranje fizičkih pojava odgovornih za prekomjerne gubitke topline u zgradi.

Preuzimanje odgovornosti za odlučivanje o odgovarajućim uvjetima za provođenje infracrvenih mjerenja.

2 Upravljanje infracrvenom kamerom - teorijski temelji

Napredno znanje o funkcijama infracrvene kamere i uvjetima potrebnim za infracrvena mjerenja.

Napredne vještine potrebne za korištenje infracrvene kamere.

Preuzimanje odgovornosti za korištenje odgovarajućih postavki infracrvene kamere za fotografiranje.

3 Upravljanje infracrvenom kamerom. Analiza rezultata i sastavljanje izvješća.

Napredno znanje o radu i postupcima mjerenja infracrvene kamere.

Napredne vještine potrebne za uzimanje termograma i njihovu analizu.

Preuzimanje odgovornosti za procjenu toplinskih mostova u zgradama i davanje tehničkog izvješća.

Skip to content