Održiva mobilnost – Privatni sektor

Djelatnost upravljanja projektom može obavljati pravna osoba ili fizička osoba (obrtnik), registrirana za obavljanje djelatnosti upravljanja projektom koja ima zaposlenog voditelja projekta. Voditelji projekata Regionalne energetske agencije Sjever će vam biti podrška pri pripremi i provedbi nacionalnih projekata i projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Za vas ćemo:
  • Pratiti informacije o javnim pozivima i natječajima
  • Provjeriti prihvatljivost projektne ideje ovisno o uvjetima natječaja i osigurati da je projekt sukladan sa zakonom
  • Savjetovati vas pri traženju i odabiru projektnih partnera, izradi projektnih aktivnosti, razradi troškova i postotka uključenosti sudionika po različitim fazama projekta
  • Pripremiti projektnu dokumentaciju i voditi prijavni proces
  • Podrška u fazi provedbe (ekonomično upravljanje raspoloživim sredstvima u skladu s projektom i doprinos općem cilju projekta)
  • Pomoć pri pisanju izvješća o napretku, završnog izvješća i izvješća nakon provedbe projekta prema nadležnim tijelima
Skip to content