Social Green Varaždin

Grad Varaždin i HSZG domaćini petog i šestog sastanka lokalne grupe ključnih dionika projekta Social Green

Grad Varaždin i Hrvatski savjet za zelenu gradnju kao domaćini u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjever održali su 30. listopada i 6. studenog peti i šesti sastanak ključnih dionika projekta „Regionalne politike za ozelenjavanje socijalnog stambenog sektora“ (akronim Social Green) sufinanciranog putem programa Interreg Europe. Social Green obrađuje tematiku socijalnog stambenog sektora i njegovog unapređenja putem povećanja energetske učinkovitosti.

Social Green Varaždin

Na petom i šestom sastanku prezentiran je akcijski plan, ključan dokument projekta koji sadrži mjere i ciljeve za poboljšanje stanja socijalnog stambenog sektora na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Također, raspravljalo se o načinu implementacije mjera u drugim državama i gradovima i njihova preslika na Hrvatsku i Grad Varaždin te prednostima i nedostacima koje se javljaju kod definiranja svake mjere. Važno je i napomenuti da REA Sjever za potrebe Grada Varaždina u sklopu ovog projekta radi na izradi koncepta i idejnog rješenja za novu zgradu namijenjenu za socijalno stanovanje, a koji bi mogao poslužiti i kao ogledni primjer za druge lokalne sredine, ali i RH kad je u pitanju gradnja socijalnih stanova.

Zaključci sastanaka su da je socijalni stambeni sektor vrlo goruća tema koja se ne smije niti ignorirati niti zanemarivati i da je prezentirane mjere potrebno što prije implementirati.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content