Social Green konf.1568619459c8abbdbdec8cf1d918700f144

Grad Varaždin i REA Sjever domaćini međunarodne konferencije

Grad Varaždin i Regionalna energetska agencija Sjever domaćin su međunarodnog projektnog sastanka projekta Social Green koji Agencija provodi u sklopu programa Interreg Europe, a koji se bavi tematikom socijalnog stanovanja. Projektni sastanak održat će se u Varaždinu od 26. do 28. rujna 2017. godine. Nastavak je ovo uspješne suradnje Grada Varaždina i Agencije u sklopu projekta kojim zajedno osmišljavaju i kreiraju prijedloge unapređenja zakonodavnog okvira i mjera poticanja povećanja energetske učinkovitosti socijalnog stambenog sektora unutar postojećih i budućih operativnih programa, ali i drugih izvora financiranja.

Social Green konf.1568619459c8abbdbdec8cf1d918700f144Grad Varaždin je prije početka projekta pokazao velik interes za ovom tematikom s obzirom na prepoznate potrebe i potencijale socijalnog stambenog sektora u Varaždinu, a rezultat takvog interesa je sudjelovanje Grada u lokalnoj akcijskoj grupi i sudjelovanje na projektnim i studijskim putovanjima u Europi. Slijedom navednog Grad je domaćin međunarodne konferencije koja će biti održana 26. rujna 2017. godine s početkom u 9:30 u Hrvatskoj gospodarskoj komori, ŽK Varaždin u Ulici Petra Preradovića 17. Predavanja na međunarodnoj konferenciji „Regionalne politike za ozelenjavanje socijalnog stambenog sektora“ održat će domaći i međunarodni stručnjaci za tematiku socijalnog stanovanja, Gojko Bežovan s Pravnog fakulteta Sveučilšta u Zagrebu, Slavica Robić iz Društva za održivi razvoj (DOOR), Mitchell Reardon stručnjak iz Kanade i drugi.

S obzirom da je broj sudionika ograničen molimo Vas da se za sudjelovanje na konferenciji prijavite mailom na boris.kuharic@rea-sjever.hr ili telefonom na 048 289 245.

U nastavku Vam donosimo program.

Međunarodna konferencija

„Regionalne politike za ozelenjavanje socijalnog stambenog sektora“

 

26. rujna 2017. godine (utorak)

Hrvatska gospodarska komora, ŽK Varaždin

Petra Preradovića 17

42000 Varaždin

9:00-9:30

 

Prijava sudionika i gostiju
9:30-9:45 Predstavnik Grada Varaždina

Ivan Šimić, ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjever

Dobrodošlica i uvodni govori

 

9:45-10:00 Zoran Osman, Regionalna energetskaagencija Sjever

Social Green: o projektu i lokalni kontekst

 

10:00-10:20 Slavica Robić, Društvo za oblikovanje održivog razvoja

Energetsko siromaštvo u Hrvatskoj: brojke, slike i činjenice + Upravljanje socijalnim stanovanjem na nacionalnoj razini

 

10:20-10:40 Petra Vučetić, Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske

Energetska obnova višestambenih zgrada i socijalnih stambenih jedinica u Zagrebu

 

10:40-11:10 Mitchell Reardon, Metropolitan Collective, Kanada  

Taktički urbanizam kao lagani-brzi-jeftin pristup razvoju grada sa snažnom socijalnom i okolišno održivom komponentom

 

11:10-11:30 Gojko Bežovan, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet

Budućnost socijalnog stanovanja u Hrvatskoj

 

11:30-12:00             Rasprava
12:00-13:00 Ručak
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content