socialgreen_group_for web.1568619459c8abbdbdec8cf1d918700f122

Grad Varaždin i REA Sjever sudjeluju u projektu Social Green

Gradonačelnik Varaždina Goran Habuš s predstavnicima Regionalne energetske agencije Sjever sudjelovao je na prvom projektnom sastanku i studijskom putovanju u portugalskom gradu Matosinhos. Sastanak je organiziran u sklopu projekta Social Green koji REA Sjever unutar programa Interreg Europe provodi zajedno sa sedam partnera iz 5 zemalja Europske Unije (Švedska, Rumunjska, Portugal, Estonija i Španjolska).

socialgreen_group_for web.1568619459c8abbdbdec8cf1d918700f122Social Green obrađuje tematiku socijalnog stambenog sektora i njegovog unapređenja putem povećanja energetske učinkovitosti, a glavni partner Agencije u projektu u Hrvatskoj je Grad Varaždin koji je pokazao interes za projekt s obzirom na prepoznate potrebe i potencijale socijalnog stambenog sektora u Varaždinu. Gradonačelnik i predstavnici Agencije su u sklopu studijskog putovanja imali priliku upoznati regionalne i lokalne politike, programe i projekte gradova Matosinhos i Vila Nova de Gaia vezane uz razvoj i unapređenje socijalnog stambenog sektora, s posebnim naglaskom na financiranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Sudjelovanje na projektnom sastanku i studijskom putovanju pomoći će Gradu i Agenciji da osmisle i kreiraju prijedloge unapređenja zakonodavnog okvira i mjera poticanja povećanja energetske učinkovitosti socijalnog stambenog sektora unutar postojećih i budućih operativnih programa, ali i drugih izvora financiranja. U narednom periodu Grad i Agencija će pokrenuti formiranje skupine dionika relevantnih za projektnu temu, a u rad skupine bit će pozvana ministarstva, državne agencije, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, lokalne udruge itd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content