Poziv na sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – modernizacija javne rasvjete grada Koprivnice

Grad Koprivnica je donio odluku o sveobuhvatnoj modernizaciji javne rasvjete prema EPC modelu. Pripremu EPC modela sa svim kriterijima i kompletnom dokumentacijom o nabavi Grad je povjerio Regionalnoj energetskoj agenciji Sjever. U svrhu istraživanja tržišta organiziramo sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima koji će biti održan 10. rujna 2019. godine u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Koprivnice.

 

Na sastanku ćemo vam prezentirati definirani obuhvat modernizacije (indikativni popis ulica i svjetiljki, područje living laba koje je izostavljeno iz sveobuhvatne modernizacije i energetski pregled dostavljamo na upit), predstaviti planirane kriterije za odabir ekonomski najpovoljnije ponude koje ćemo pripremiti u okviru dokumentacije o nabavi te definirati potrebe Grada u okviru sveobuhvatne modernizacije javne rasvjete. Od vas očekujemo komentare, prijedloge i ideje kako da nabavu EPC-a za modernizaciju javne rasvjete u Koprivnici pripremimo što kvalitetnije te povratnu informaciju o mogućnostima realizacije potreba Grada, odnosno možete li zadovoljiti zahtjeve Grada, a da pri tome modernizacija bude isplativa.

 

Važno je naglasiti da putem ovog istraživanja tržišta naručitelj pruža prethodne informacije o svojim zahtjevima i otvara dijalog s gospodarskim subjektima. Rezultati istraživanja bit će upotrijebljeni kako bi dobivene prethodne informacije iskoristili za izradu tehničkih specifikacija nabave i strategije za provođenje postupka nabave. Ovo nije postupak ocjenjivanja ponuditelja ili poziv na nadmetanje. Okvire i uvjete planiranog poziva na nadmetanje naručitelj će odrediti na temelju provedenog istraživanja tržišta, prethodnog savjetovanja i razmjene informacija s gospodarskim subjektima.

 

Svoje sudjelovanje možete potvrditi prijavom na mail jurica.perko@rea-sjever.hr.

 

Za sva eventualna pitanja ili komentare slobodno nas kontaktirajte.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content