Projekt Social Green predstavljen na okruglom stolu u Zagrebu

REA Sjever je na poziv Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, 22. svibnja sudjelovala na okruglom stolu pod nazivom Koncept socijalnog stanovanja u Zagrebu – stanje i perspektive.

Uz niz drugih za ovu tematiku relevantnih predavača, svoje predavanje imala je i Agencija te je tu priliku iskoristila za predstavljanje projekta Social Green i stanje na području socijalnog stanovanja u Hrvatskoj.

Upravo je socijalno stanovanje tema kojom se Agencija bavi u projektu Social Green i sudjelovanje na ovakvom događaju bila je izvrsna prilika da se Agencija poveže sa stručnjacima iz različitih institucija, ali i da Agencija prikupi informacije i podatake korisne za projekt. Predavanje Agencije izazvalo je niz pozitivnih rekacija sudionika (preko 50), ali i kvalitetnu raspravu s obzirom da je pogled Agencije na socijalno stanovanje kroz energetiku nešto s čime se sudionici okruglog stola ne susreću često.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content