Kc-tribina-naslovna

REA Sjever Koprivničance upoznala o mogućnostima sufinanciranja za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Nakon  Varaždina, Javna tribina pod nazivom Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama održana je i u Koprivnici u Gradskoj vijećnici.

Predstavnici REA Sjever Tomislav Hlevnjak, Dalibor Opačak i Denis Premec na tribini su predstavili:

  1. Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  2. Mapu solarnog potencijala za Grad Koprivnicu

Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Predmet poziva je sufinanciranje obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno ugradnje kotlova na drvnu masu, dizalica topline, solarnih kolektora za toplu vodu i fotonaponskih elektrana u postojećim obiteljskim kućama. Javnim pozivom FZOEU-a građani mogu ostvariti sufinanciranje do 40% opravdanih troškova na području Grada Koprivnice.

I na ovoj tribini su predstavnici Agencije stavili naglasak na važnost da radove na energetskoj obnovi provode educirani stručnjaci i radnici čime se ujedno bavi i projekt nZEB Ready kojeg u sklopu programa Horizon 2020 u Hrvatskoj provodi REA Sjever.

kc-tribina1

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi izvođenja radova, odnosno nabave i ugradnje sustava i opreme, nastali nakon objave Poziva.

Podnošenje prijave na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati, a traje najkasnije do isteka kalendarske godine.

Mapa solarnog potencijala

Predstavljena je i Mapa solarnog potencijala za Grad Koprivnicu koja građanima u par klikova na jednostavan način pokazuje koliki je solarni potencijal njihovog objekta.

Uz Mapu solarnog potencijala objašnjeni su i koraci od ideje do realizacije te puštanja u trajni pogon fotonaponske elektrane.

Obavijest

Svi građani koji nisu mogli prisustvovati tribini, a žele se informirati o mogućnostima sufinanciranja, mogu se obratiti predstavnicima REA Sjever u uredu u Koprivnici na adresi Trg dr. Žarka Dolinara 1 (Kampus), uz prethodnu najavu na telefonski broj 048 289 240 ili na e-mail tomislav.hlevnjak@rea-sjever.hr.

kc-tribina2
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content