REA Sjever sudjelovala na Otvorenom dijalogu partnera i potpisala Povelju o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine

Ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjever je u petak, 1. veljače 2019. godine, u Hotelu Panorama u Zagrebu, potpisao Povelju o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine. Sadržaj povelje odnosi se na postizanje energetskih i klimatskih ciljeva na nacionalnoj i EU razini kroz dekarbonizaciju fonda zgrada, obnovom zgrada i građenjem zgrada gotovo nulte energije, svjesni važnosti dodatnog smanjenja emisija stakleničkih plinova, povećanja udjela obnovljivih izvora energije, poboljšanja energetske sigurnosti, te uvođenja inovacija i pametnih tehnologija koje omogućuju zgradama da potpomognu sveukupnu dekarbonizaciju gospodarstva.

Potpisivanjem Povelje potiče se kontinuirana suradnja na izradi Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada, i prelazak na standard gradnje zgrada gotovo nulte energije (nZEB). Uz ispunjavanje ciljeva koji su definirani u Povelji, REA Sjever daje svoj angažman i kroz sudjelovanje na projektu C-Track 50, u sklopu programa Obzor 2020, čiji je cilj postizanje ugljične neutralnosti do 2050. godine.

Nakon svečanog potpisivanja Povelje nastavljen je radni dio događaja u kojem je predavanje o energetskom siromaštvu održala gđa Slavica Robić iz Društva za oblikovanje održivog razvoja (DOOR). Energetsko siromaštvo predstavlja situaciju u kojoj pojedinci ili kućanstva nisu u mogućnosti primjereno zagrijati svoje domove ili koristiti druge energetske usluge po pristupačnoj cijeni.

Istraživanja pokazuju da čak 54 milijuna građana EU 2012. godine nije bilo u mogućnosti održavati domove adekvatno zagrijanima (10,8 % europske populacije). Srednjoistočna i južna Europa posebno su pogođene energetskim siromaštvom uključujući i Republiku Hrvatsku. Svi okupljeni stručnjaci Drugog otvorenog dijaloga aktivno su sudjelovali na radionici i panel diskusiji gdje su kroz konstruktivnu i sadržajnu raspravu definirani kriteriji energetskog siromaštva.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content