REA Sjever u Čakovcu održala trening o evaluaciji toplinskih mostova korištenjem infracrvene kamere

U prostoru Tehnološko inovacijskog centra Međimurje u Čakovcu, 27. ožujka 2024. godine, Regionalna energetska agencija Sjever održala je trening edukaciju na temu Evaluacije/vrednovanja toplinskih mostova korištenjem infracrvene termografije.

Trening je održan u sklopu aktivnosti projekata nZEB Ready i BUS GoCircular financiranih iz Horizon2020 programa te je organiziran u suradnji s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Međimurskom energetskom agencijom i Društvom građevinskih inženjera i tehničara Međimurje i okupio je projektante, arhitekte, tehničare, radnike i ostalu zainteresiranu javnost s šireg područja Čakovca i Međimurja.

Polaznici treninga mogli su saznati sve o načinu korištenja termografske kamere i otkrivanju toplinskih mostova u zgradama te su po završetku treninga u sklopu stručnog usavršavanja ostvarili bodove.

REA Sjever nastavlja s aktivnostima edukacija iz projekta nZEB Ready te za 18. travnja 2024. najavljuje novi trening na temu Bioklimatski dizajn koji će biti organiziran u suradnji s Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju (o programu treninga koji će biti održan online možete pročitati u nastavku članka).

Trening najavljen za 18. travnja održat će profesor Bojan Milovanović s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te će poveznica putem koje će se zainteresirani polaznici moći prijaviti na trening biti objavljena naknadno.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content