REA Sjever u Varaždinu organizira trening modul o evaluaciji/vrednovanju toplinskih mostova korištenjem termografske kamere

REA Sjever u suradnji s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Tehnološkim parkom Varaždin i Društvom građevinskih inženjera i tehničara Varaždin dana 27. veljače 2024. u Varaždinu organizira nZEB trening edukaciju za projektante, inženjere i sve zainteresirane s ciljem informiranja i educiranja o evaluaciji/vrednovanju toplinskih mostova korištenjem termografske kamere.

Najavljeni trening modul bit će održan u prostorima Tehnološkog parka Varaždin (prizemlje-multimedijska dvorana), Zagrebačka ulica 89 s početkom u 09:30 sati.

Trening će biti održan u sklopu aktivnosti projekata nZEB Ready i BUS GoCircular financiranih iz Horizon2020 programa te će obuhvatiti teme praktične primjene termografskog mjerenja te teorijskog prijenosa znanja upravljanja termografskom kamerom.

Edukacija na treningu predviđena je u trajanju od 1 dana uz besplatno sudjelovanje, osiguranog bodovanja u sklopu stručnog usavršavanja te Potvrde o završenom treningu za sve sudionike edukacije.

Prijava sudjelovanja na trening modulu o evaluaciji/vrednovanju toplinskih mostova korištenjem termografske kamere 27. veljače, moguća je putem POVEZNICE.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content