Smart meter

Sustavi za pametno upravljanje energijom ugrađeni na dva koprivnička objekta u sklopu projekta BOOSTEE-CE

Razvoj u harmoniji s okolišem i prirodnim resursima danas nema opcije, to je jedini odgovoran način kojim moramo djelovati danas da bismo stvorili uvjete za sigurniju i prosperitetniju budućnost. Koprivnica u svoj razvoj i kulturu življenja već godinama uvodi koncept održivog razvoja, razvoja koji nije na štetu prirode, a takav pristup temelj je i budućih planova razvoja grada. Jedan od projekata koji pridonose tome jest i projekt BOOSTEE-CE.

Smart meter

Projekt BOOSTEE-CE (Povećanje energetske učinkovitosti u srednjoeuropskim gradovima kroz Smart Energy Management) ima za cilj povećati energetsku učinkovitost u javnim zgradama. Za postizanje ovog cilja koristi se nekoliko različitih alata: geoprostorni podaci za izradu 3D modela zgrade kako bi vizualizirali potrošnju energije, gubitke topline i PV potencijal, zatim alati za pametno upravljanje energijom i pametno mjerenje putem pilot aktivnosti te energetske revizije.

Trinaest projektnih partnera iz sedam zemalja zajedno rade kako bi proveli pilot akcije i razvili glavni output projekta: platformu OnePlace, koja će pomoći onima koji se nastoje educirati o tome kako poboljšati energetsku učinkovitost.

Sustavi za pametno upravljanje energijom ugrađeni su na dva objekta, Osnovnu školu Braća Radić te objekt Loptica Dječjeg vrtića Tratinčica. Ukupna vrijednost izvršenih radova i nabavljene opreme je 104.150,00 HRK. Sustav u osnovi uključuje mjerne uređaje i računalni program za prikaz i usporedbu rezultata. Mjerni uređaji očitavaju potrošnju električne energije, plina i vode te unutarnju temperaturu i razinu CO2 u objektu. Očitane podatke preuzima centralna jedinica koja ih obrađuje i prikazuje u stvarnom vremenu unutar posebno dizajniranog računalnog softvera. Ova investicija osigurat će brojne koristi poput praćenja, planiranja i kontrole troškova vezanih uz potrošnju energenata i vode. U konačnici, sustav će omogućiti bolje upravljanje potrošnjom energenata, jednostavnije održavanje objekta te financijske uštede. Sustav je u potpunoj funkciji od početka listopada 2018.

Partnerstvo također razvija web platformu pod nazivom OnePlace koja će pomoći drugim gradovima i upraviteljima zgrada da financiraju, razviju i koriste takva rješenja u budućnosti.

Interreg Središnja Europa, poticanje suradnje izvan granica podupirući javne i privatne organizacije da  zajedno rade na zajedničkim izazovima kao što su povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim infrastrukturama.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content